18.06. Onneksi olkoon: Tapio | Palaute
Munkkiniemen seurakunta

Hallinto - Munkkiniemen seurakunta

Munkkiniemen seurakunta

10.01.2021, 21:45
Munkkiniemen seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra ja seurakuntalaisten vaaleilla valitsema seurakuntaneuvosto. Neuvoston puheenjohtajana toimii Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kunnes uusi kirkkoherra astuu palvelukseen. Nykyinen kirkkoherra Leo Glad jää eläkkeelle 1.2.2021. Munkkiniemen seurakunta on yksi Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnista. Helsingin seurakuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto.
seurakuntaneuvosto

Jäsenmäärä

Munkkiniemen seurakunnassa on jäseniä 10 459 (tilanne 1.7.2020). Jäsenprosentti oli heinäkuun 2020 alussa 63,5, mikä on toiseksi korkein Helsingin suomenkielisistä seurakunnista.

Seurakuntavaalit 2018

Munkkiniemen seurakunnan alueella äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 oli 17,5 %. Se oli kaikkein korkein Helsingin seurakuntayhtymän 20 seurakunnan äänestysprosenteista.

Luottamushenkilöt 2019-2022

Seurakuntavaaleissa valittiin 14 luottamushenkilöä. He muodostavat Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvoston, joka käyttää päätösvaltaa mm. budjettiin ja henkilöstöön liittyvissä seurakunnan asioissa.

Luottamushenkilöistä neljä valittiin lisäksi Helsingin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon, johon kuuluu edustajia kaikista Helsingin seurakunnista, ja joka päättää koko Helsingin seurakuntayhtymää koskevia asioita. Se esimerkiksi hyväksyy seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman.

Yksi luottamushenkilöistä on valittu jäseneksi seurakuntayhtymän yhteiseen seurakuntaneuvostoon, joka valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.


Luottamushenkilöt 2019-2022 seurakuntaneuvostossa

Luottamushenkilöiden itse antamat yhteystiedot löydät täältä.

Diarra, Fatim

Haapanen, Jenni, seurakunnan johtoryhmän jäsen

Harju, Risto, yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen

Hidén, Mikael

Knaapi, Emilia

Koltta-Sarkanen, Eeva-Liisa, seurakuntaneuvoston varapj., seurakunnan johtoryhmän jäsen

Moilanen, Helena, Elävä seurakunta -vastuuryhmän yhdyshenkilö

Nurmi, Simo

Osmoviita, Kaarina, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Lähetyksen ja diakonian vastuuryhmän yhdyshenkilö

Rautkorpi, Tiina

Saurama, Anna, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Suomalainen, Sini, seurakunnan johtoryhmän jäsen

Tyrkkö, Sirpa

Valovirta, Anni, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Kasvatuksen vastuuryhmän yhdyshenkilö


Seurakunnan toimintamalli

Seurakunnan toimintamalli on pyritty rakentamaan siten, että se loisi mahdollisuuksia seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja osallistumiselle.

Seurakunnan toimintaa ohjaa johtoryhmä yhdessä johtotiimin ja vastuuryhmien kanssa. Eri työalojen tiimit vastaavat käytännön toteutuksesta. Vastuuryhmillä on omia työryhmiä. Ne ovat kaikille avoimia ja ne voivat järjestää esimerkiksi erilaisia tapahtumia, kursseja, projekteja ja keskusteluryhmiä joko verkossa tai kirkolla.

Työryhmät ovat järjestäneet esimerkiksi käsityöiltojen sarjan sekä luentoja eri teemoista, muun muassa paikallishistoriasta. Myös MunkkaLove-hanke konsertteineen toteutettiin työryhmän ponnistuksena.

Vastuuryhmät

Seurakuntalaiset muodostavat kolme vastuuryhmää, joissa kussakin on mukana työntekijä ja yhdyshenkilönä luottamushenkilö.

Elävä seurakunta -vastuuryhmä suunnittelee jumalanpalveluselämää, tavoittavan työn muotoja ja tiedotusta ja viestintää, yhdyshenkilönä on Helena Moilanen.

Lähetyksen ja diakonian vastuuryhmä suunnittelee lähetystyön ja diakoniatyön toimintamuotoja sekä keräyksiä, yhdyshenkilönä Kaarina Osmoviita.

Kasvatuksen vastuuryhmä suunnittelee nuorisotyötä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, yhdyshenkilönä Anni Valovirta.

Seurakunnan toimintamallista voit lukea tarkemmin täältä.


Henkilöstö

Munkkiniemen seurakunnassa on noin 20 työntekijää: pappeja, kanttoreita, diakoniatyöntekijöitä, lastenohjaajia, suntioita, nuorisotyönohjaaja, seurakuntasihteeri ja tiedottaja. Lisäksi toiminnassa voi olla mukana projektityöntekijöitä.