07.08. Onneksi olkoon: Lahja | Palaute
Mikaelinkirkko

Äänestä seurakuntavaaleissa 18.11.

Mikaelin seurakunta

09.10.2018, 09:48 /  päivitetty 12.11.2018, 13:57
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä lähestyy. Sinä päätät kuka päättää seurakunnassasi. Vähintään 16-vuotias seurakunnan jäsen, äänestä ja vaikuta!
Vaalien mainoskuva.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään nyt. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Käytä ääntäsi niiden asioiden puolesta, joita pidät tärkeänä. Äänestys vaalipäivänä su 18.11. Mikaelinkirkossa klo 11-20.

Helsingissä seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt kahteen toimielimeen: oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Mikaelin seurakunnassa valitaan 5 luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 luottamushenkilöä seurakuntaneuvostoon.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä kirkkojen rakentamisesta ja korjaamisesta sekä valitsee jäsenet seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Vuosina 2019–2022 helsinkiläisvaltuutetut saavat päätettäväkseen mm. seuraavaa:

 • Helsingin seurakunnat auttaa. Mikä väestöryhmä tarvitsee eniten apua juuri nyt? Miten olemme läsnä helsinkiläisten lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? Perustetaanko diakoniataloja? Miten huomioimme työelämän haasteet? Autetaanko maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita? Miten se tehdään?
 • Paikallisseurakuntien määrä. Millainen seurakuntarakenne luo parhaat mahdollisuudet toimia kaupunkilaisten parhaaksi?
 • Työn painopisteet. Mitä tehdään yhteisillä rahoilla ja mihin sitä käytetään Helsingin seurakunnissa?
 • Leirikeskukset. Myydäänkö pois vai pidetäänkö esimerkiksi leirikeskukset ympärivuotisessa omistuksessa kesän rippikoululeirien pitopaikkana? Miten Helsingin seurakuntien taloa Kolmannella linjalla kehitetään, millainen rakennus ja kenen tarpeisiin sitä ylläpidetään?
 • Päivähoidon ja perheiden kevätkirkoissa nähtiin ja kuultiin, kuinka paimen oli kadottanut yhden rakkaista lampaistaan.

Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntansa toiminnasta. Seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat vaaleilla valitut seurakuntaneuvoston jäsenet. Se valitsee seurakunnan työntekijät ja päättää mm. minkälaisia kerhoja pidetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään.

Seuraavan neljän vuoden aikana Helsingin Mikaelin seurakunnan luottamushenkilöt päättävät seurakuntaneuvostossa muun muassa seuraavista asioista:

 • Millaista toimintaa Mikaelinkirkolla, Östersundomin kirkolla ja seurakunnan tiloissa järjestetään? Ketkä saavat toimintaan tilan?
 • Miten seurakunnan läsnäolo ja yhteydenpito alueemme asukkaisiin turvataan? Millaista palvelua uusille muuttajille Kontulaan, Mellunkylään ja Mellunmäkeen järjestetään?
 • Kuinka kehitetään aktiivista verkostoyhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa?
 • Mitä mahdollisuuksia seurakuntatyöhön antaa ammattikorkeakoulu Metropolian tulo Itä-Helsinkiin?
 • Jatkuuko seurakunnan vahva panostus diakoniatyöhön, lapsi- ja perhetyöhön ja nuorisotyöhön myös jatkossa?
 • Miten seurakunta on läsnä alueemme asukkaiden arjessa ja juhlassa?
 • Miten tavoitetaan ja tuetaan niitä itähelsinkiläisiä, joiden ääni ei nyt kuulu?
 • Seurakuntaneuvoston jäsenet valitsevat uudet kirkolliskokouksen edustajat, jotka päättävät koko evankelisen kirkon keskeisistä asioista.

Tutustu ehdokkaisiimme vaalikoneessa.

Mikaelin ehdokaslista.
Lisätietoja vaaleista:
helsinginseurakunnat.fi/vaalit
seurakuntavaalit.fi