13.08. Onneksi olkoon: Jesse | Palaute
Maunulan kirkko

Alla svenska Helsingforsförsamlingar läser asylbeslut i gudstjänsten under fastan

09.03.2017, 15:48 /  päivitetty 09.03.2017, 16:01

På det sättet vill man visa allmänheten på vilka grunder besluten fattas och öka medmänskligheten i samhället.

Alla tre svenska
församlingar i Helsingfors deltar i kampanjen "We see you Migri" (Vi
ser dig Migri) genom att under fastetiden fram till påsk läsa upp negativa
asylbeslut i samband med gudstjänsten.


– När jag läser de asylbesluten så
tänker jag att de tjänstemän som formulerat dem också har en stor förståelse
för den asylsökande människans situation. Jag får inte alls känslan av hån. Man
skriver att alla villkor för asyl i princip uppfylls men att asyl ändå inte kan
beviljas. Och det beror på de politiska beslut som ligger bakom, säger Stefan
Forsén
, kyrkoherde i Matteus församling.


Han poängterar
att församlingarna genom att läsa upp de negativa asylbesluten inte vill hänga
ut enskilda anställda på Migrationsverket. I stället vill man peka på vilka
konsekvenserna är av det samhälle vi har i dag.


– Vi lever med ett öppet sår när vi har
mängder av asylsökande som blir utvisade ur vårt land. Genom våra
beslutsfattare säger vi att den asylsökandes rädsla för att mista sitt liv är
inte är tillräckligt för att vi ska bevilja asyl. Den här smärtan som texterna
innehåller använder vi för att be, inte för att predika om att vi skulle ha
fattat bättre beslut än andra, säger Forsén.


class=" "

>
Lidandets söndag

Också Petrus och
Johannes församlingar kommer att delta i kampanjen och läsa upp asylbeslut i
samband med gudstjänster under fastetiden.


I Johannes
församling koncentrerar man uppläsningarna till en gudstjänst, den femte
söndagen i fastan, det vill säga den 3 april kl. 10 i S:t Jacobs kyrka och kl. 12 i Johanneskyrkan. Just den
söndagen har temat "Lidandets söndag" och då inleds den så kallade djupa
fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan. Asylbesluten ersätter den söndagen i det stora
hela predikan, och så byggs förbönen upp kring detta tema.


– Jag tycker det är viktigt att vi blir
påminda om det absurda och orättvisa i situationen att tvinga någon att åka
tillbaka till en plats och en situation som den flytt ifrån, säger Carre
Lönnqvist
, koordinator för mångkulturellt arbete i Johannes församling.


För henne är det
viktigt att kyrkan står upp för människor i svåra situationer.


– Det är ett arbete som vi hela tiden
håller på med, till exempel inom diakonin. Nu har vi nya medmänniskor hos oss
som flytt från olika konfliktområden och som skulle kunna bli hjälpta av att få
åtminstone tillfälliga uppehållstillstånd.


Lönnqvist som
tidigare jobbat mycket med barn och ungdomar hänvisar till en av Bibelns
kändaste berättelser, den barmhärtige samariern.


– Vi är många som
läst, tecknat, dramatiserat och på andra sätt levt oss in i just den
berättelsen. Låt oss nu inspireras av dess budskap också i verkliga livet,
säger Lönnqvist.FAKTA


Skådespelare på nästan tjugo teatrar
läste högt ur autentiska asylbeslut den första mars. Aktionen kallas "We see
you Migri" och är en fortsättning på en satsning med mindre läsningar på
bibliotek i Helsingfors och Österbotten.


Avsikten är att få medias och
därefter politikernas uppmärksamhet, och att i förlängningen påverka Finlands
skärpta asyllinje i en mer human riktning.