28.09. Onneksi olkoon: Arja, Lenni | Palaute
Malmin seurakunta

Sinustako Malmin seurakunnan luottamushenkilö?

Malmin seurakunta

13.03.2022, 22:52 /  päivitetty 13.09.2022, 18:38
Kiinnostaisiko sinua vaikuttaa koillishelsinkiläisten elämään? Haluaisitko uudistaa kirkon toimintaa Helsingissä? Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakunnan jäseniä. Ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022.
Olisitko se sinä? -teksti ja seurakuntavaalilogo

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 valitaan Malmin seurakuntaan ja Helsingin seurakuntien johtoon uudet luottamushenkilöt. Luottamushenkilönä päätät yhdessä muiden kanssa seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitset valtaosan seurakunnan työntekijöistä. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. 

Täältä paljon hyödyllistä käytännön tietoa pähkinänkuoressa.

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valitaan Malmin seurakuntaneuvostoon nelivuotiskaudelle 16 jäsentä. Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja pitää 2-3 iltakoulua.

Malmin seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa Koillis-Helsingissä sijaitsevaa Malmin seurakuntaa. Alueella asuu miltei 100 000 ihmistä, joista n. 48 000 on seurakunnan jäseniä. Vakituisia työntekijöitä on 85, tuntityöntekijöitä kymmeniä ja vapaaehtoisia satoja.

Malmin seurakuntaneuvosto päättää mm.

 • 6,2 miljoonan euron talousarviosta ja hyväksyy toimintasuunnitelman
 • seurakunnan strategiasta ja toiminnan painotuksista
 • monista työntekijävalinnoista
 • seurakunnan käyttämistä tiloista
 • erilaisista projekteista

Seurakuntavaaleissa valitaan samalla jäsenet Helsingin seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Helsingissä on yhteensä 21 seurakuntaa, joiden taloutta, kiinteistötoimea ja yhteistä työtä esimerkiksi sairaaloissa, perheneuvonnassa, hautausmailla ja oppilaitoksissa johdetaan yhteisin voimin Helsingin seurakuntayhtymästä.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 91 jäsentä eri puolilta Helsinkiä. 10 heistä valitaan Koillis-Helsingistä, Malmin seurakunnasta.

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päättää:

 • kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
 • Seurakunnille jaettavien määrärahojen jakoperusteista
 • Helsingin seurakuntien yhteisestä strategiasta ja toiminnan painotuksista
 • rakennushankkeista 
 • avustuksista
 • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
 • yhteisen kirkkoneuvoston eli valmistelevan elimen kokoonpanosta

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Jos et ole kirkon jäsen, mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa.

Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä jo olemassaolevan valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle. Voit perustaa myös itse valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Valitsijayhdistys voi sitten asettaa omia ehdokkaitaan sekä seurakuntaneuvoston että kirkkovaltuuston vaaleihin.

Jos haluat perustaa oman valitsijayhdistyksen, seurakunnan kirkkoherranvirastosta saat tarvittavat asiakirjat. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16.

Lisätietoa netistä ja omasta seurakunnasta

Valtakunnallinen vaalisivusto äänestäjille ja ehdokkaille seurakuntavaalit.fi

Helsingin seurakuntien vaalisivusto

Lisätietoa seurakuntavaaleista Malmin seurakunnassa saat pastori Esa Järviseltä, p. 040 5362 733, esa.jarvinen@evl.fi


Malmin seurakunnan valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistyksistä seuraavat ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana tulevissa vaaleissa. Lue heidän tavoitteistaan ja valitse omasi!

Partiolaiset Malmi

Ehdokkaiden tavoitteena on taata, että seurakunta tarjoaa monipuolista toimintaa ja yhteisön myös lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on, että seurakunta on lähellä alueen asukkaita fyysisesti ja henkisesti, tasapuolisesti koko Malmin seurakunnan alueella.

Partiolaisina meille on tärkeää, että lasten ja nuorten ääni kuuluu seurakunnan päätöksenteossa. Tällä hetkellä molemmat Malmin seurakunnan luottamushenkilö-taustaiset lapsiasiahenkilöt ovat partiolaisten listalta. Kuluvalla kaudella olemme olleet työryhmissä muun muassa uudistamassa riparibrändiä ja valmistelemassa kirkkoherran vaalia ja vuosittaista talous- ja toimintasuunnitelmaa.

Haluamme kehittää vapaaehtoistyön mahdollisuuksia seurakunnassa ja seurakuntaa paikallisen yhteisön rakentajana. Meille on tärkeää, että seurakunta tarjoaa kohtaamispaikkoja, tekemistä ja ystäviä myös nuorille aikuisille, kuten opiskelijoille.

Partiotaustainen tai muuten partion arvojen mukaan elävä: ole yhteydessä ja kysy lisää. Olet lämpimästi tervetullut listallemme!

Yhteyshenkilö: Johanna Junkkari, jonska@vesikot.net, 040 5947 976

Sosiaalidemokraatit kirkossa 

Sosialidemokraatit kirkossa on Malmin seurakunnan työstä ja kehittämisestä kiinnostuneiden ehdokkaiden lista. Listalla on mukana eri ikäisiä, erilaisissa ammateissa ja luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. Toimimme kirkon puolesta, joka on turvallinen yhteisö, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen. Vaaliohjelmamme on SDP:n seurakuntavaaliohjelma ”Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö”.

Valtuustokaudella 2023–2027 haluamme

- turvata diakoniatyön, perhetyön sekä lapsi- ja nuoristyön resurssit

- olla aktiivisia alueen yhteistyössä ja kantaa vastuuta ympäristöstä

- olla kehittämässä oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa

- antaa seurakuntalaisille tilaa ja mahdollisuuksia toimia hyvin johdetussa seurakunnassa.

Valitsijayhdistyksen asiamies: Helena Ylisipola, p. 0503509968, helena.ylisipola@gmail.com.

Avoin seurakunta

"Seurakunta on sinua varten"

Seurakunta on erilaisten ihmisten yhteisö, jonka keskuksena on Kristus ja perustana evankeliumin sanoma. Seurakunta tukee alueen asukkaiden hengellistä elämää järjestäen messuja, kirkollisia toimituksia, monipuolista musiikkitoimintaa sekä muuta toimintaa tavoittaen kaikki ikäryhmät. 

Lapsiperheiden arjessa mukana eläminen ja kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on tärkeää. Lapsissa ja nuorissa on kirkon tulevaisuus. 

Nuorten pahoinvointiin etsitään toivoa. Rippikoulutyötä kehitetään ja rippikoulun jälkeisen yhteisön syntymiseen panostetaan. 

Diakoniatyötä toteutetaan ammatillisesti, yhteistyössä seurakuntalaisten ja alueen toimijoiden kanssa. 

Seurakunta toimii ympäristön ja ilmaston kannalta kestävästi. 

Seurakunta huolehtii ikääntyneistä jäsenistään. Yksinäisyyden lievittäminen on haaste, joka vaatii uusia innovaatioita.  

Tulemme eri taustoista, avoimin mielin rakentamaan vuoropuhelua. Tavoitteemme on, että kirkko olisi Malmilla merkityksellinen nyt ja tulevaisuudessa. 

Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme, ehdokkaaksi, vaalityöhön sekä äänestäjäksi! 

Yhteyshenkilö: Eila Sainio, esainio@gmail.com, p./WA 040 8697 960 

Koillis-Helsingin kokoomus

”Sydän on oikealla”

Näemme, että kirkolla on ollut ja on edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa suuri merkitys arvoyhteisönä. Erityisesti tässä ennalta arvaamattomaksi ja vaikeasti ennakoitavaksi käyneessä maailmassa. Seurakunnan tulee olla osallisuuden yhteisö, joka kertoo ikiaikojen turvasta ja armollisesta Jumalasta.

Keskinäinen kiistely on vienyt vuosien varrella kirkolta paljon aikaa ja voimia. Ajattelemme niin, että suurin osa suomalaisista mahtuu samaan kirkkoon ja kykenee puhumaan toisilleen kunnioittavasti. Tavoitteenamme on toimia niin, että nykyiset kirkon jäsenet voivat kokea turvalliseksi kirkkoon kuulumisensa, kirkon ehkä jossain tilanteessa jättäneet katsoisivat voivansa palata kirkon yhteyteen sekä aikaisemmin kirkkoon kuulumattomat harkitsisivat liittymistä tähän perimmältään armon ja lähimmäisenrakkauden yhteisöön. Kaveria ei jätetä!

Malmin seurakunnan ilmapiirin tulee olla avoin, kuunteleva ja keskusteleva. Yhteistyö niin seurakunnan sisällä kuin ulospäinkin on voimavaramme. Seurakuntalaisille tulee antaa vastuuta vielä nykyistä enemmän uusien toimintatapojen luomisessa. Erilaiset elämänvaiheet muistaen ja huomioon ottaen. Luottamushenkilöt, seurakuntalaiset ja työntekijät yhteistyössä voivat tulevaisuudessakin, Helsingin seurakuntayhtymän niukkenevien voimavarojen aikana, turvata oman seurakunnan toimintaedyllytykset ”yhteen hiileen puhaltamalla”.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Yhteyshenkilö: Kalle Waltari, kalle@waltari.fi, p. 050 3500 988

Kysy lisää seurakuntavaaleista

Esa Järviseltä, p. 040 5362 733, esa.jarvinen@evl.fi

Uudistusmieliset Malmi

Tulkaa kaikki, Vihreä kirkko ja Viinipuu ovat Malmin seurakunnassa muodostaneet seurakuntavaaleja 2022 varten yhteisen listan Uudistusmieliset Malmi.

Meidän kirkkomme on avoin, tasa-arvoinen, yhdenvertainen, vihreä ja yhteisöllinen kirkko. Kannatamme samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä, sukupuolisyrjinnän lopettamista seurakunnissa ja päätöksenteon avoimuutta. Tahdomme olla rakentamassa ja luomassa yhteisöllistä, avointa ja yhdenvertaista kirkkoa.

Olemme olleet ahkerasti mukana seurakuntaneuvoston työssä valitsemassa uusia työntekijöitä ja kirkkoherraa sekä osallistuneet seurakunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Olemme myös Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa vaikuttamassa asioihin, joita tahdomme kirkossa edistää.

Meidän kirkkomme on yhdenvertainen ja jokaisen tulee saada elää kirkossa ilman pelkoa syrjinnästä. Erilaisia resursseja hankitaan ja käytetään harkiten. Hankinnat tehdään vastuullisesti ja ympäristöstä pidetään huolta. Ihmisarvo on kirkossamme luovuttamaton perusarvo. Kirkkomme vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat.

Seurakuntalaisten on oltava kirkon toiminnan keskiössä ja päästävä sekä suunnittelemaan että toteuttamaan kaikkea toimintaa. Päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Näemme kirkon yhteisönä, jossa jokainen voi osallistua, vaikuttaa ja kokea yhteenkuuluvuutta.

Kirkko muuttuu, kun sitä muutetaan. Yhdessä. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

Yhteyshenkilö: Mervi Assmann, assmannmervi@gmail.com, 050 5557 168