26.09. Onneksi olkoon: Kuisma | Palaute
Malmin seurakunta

Tietoa kirkkoherran vaalista

Malmin seurakunta

07.06.2021, 11:34 /  päivitetty 16.12.2021, 19:35
Malmin seurakuntaneuvosto valitsi vaalikokouksessaan 9.11. kirkkoherraksi TT Elina Perttilän. Tässä artikkelissa tietoa kirkkoherran vaalin etenemisestä.
Malmin seurakunnan kirkkoherran vaali 2021

Päivitetty 16.12. 2021

Malmin seurakuntaneuvosto valitsi kirkkoherraksi Koillis-Helsinkiin Malmin seurakunnan hallintopapin ja eteläisen alueen johtava papin Elina Perttilän. Lue uutinen valinnasta täältä

Malmin kirkkoherra valittiin välisellä vaaleilla eli valinnan teki Malmin seurakuntaneuvosto , sen 16 jäsentä ja vt. kirkkoherra Kaisa Heininen.

Viranhoitomääräyksen kirkkoherralle antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja kirkkoherran asettaa virkaansa piispa Teemu Laajasalo. Virkaanasettamismessusta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.


Tähän asti tapahtunutta

 • 27.4.2021 Malmin seurakuntaneuvosto pyysi kirkkoherran viran auki julistamista Helsingin tuomiokapitulilta ja päätti antaa lausunnon välillisestä vaalitavasta sekä hyväksyi viran erityistarpeet ja aikataulun.
 • 12.5.2021 Tuomiokapituli julisti haettavaksi Malmin seurakunnan kirkkoherran viran istunnossaan Vaalin valmistelijaksi nimettiin Oulunkylän kirkkoherra, rovasti Ulla Kosonen. Hakuilmoitus (ks. lopussa) oli luettavissa KirkkoHR-palvelussa.
 • 9.6.2021. Hakuaika virkaan päättyi. Virkaan hakijoita oli seitsemän: Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen, Helsingin yliopiston oppilaitospappi Laura Mäntylä, Malmin seurakunnan eteläisen alueen johtava aluepappi Elina Perttilä, Malmin seurakunnan Malmin, Pukinmäen, Siltamäen ja Tapanilan alueiden johtava aluepappi Anni Punkka, Vantaan yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, Ylöjärven seurakunnan vs. kappalainen, kenttärovasti Timo Waris sekä Helsingin seurakuntayhtymän poliisipappi Jaani Vilkkilä.
 • Kesällä 2021. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli haastatteli hakijat.
 • 22.9.2021. Tuomiokapituli antoi lausunnon hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioituneisuudesta. Lue tuomiokapitulin lausunto täältä Sen jälkeen hakuprosessi siirtyi seurakuntaan.
 • 2.10.2021. Seurakuntaneuvosto haastatteli hakijat, ja perehtyi sitä ennen hakupapereihin, hiippakunnan ansiovertailuun, esittelyteksteihin ja -videoihin.
 • 12.10.2021. Seurakuntaneuvosto päätti lähettää neljä kirkkoherran virkaa hakenutta soveltuvuusarviointiin ja kutsua heidät vaalipaneeliin. Jatkoon valitut ovat Tuomas Hynynen, Laura Mäntylä, Elina Perttilä ja Kirsi Rantala.
 • 27.10.2021. Seurakunnalle avoin vaalipaneeli järjestettiin Malmin kirkossa. Paneelin vetäjänä toimi Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Tilaisuus lähettiin suorana seurakunnan kanavissa ja tallenne on katsottavissa täältä.
 • 9.11.2021. Vaalikokous. Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää valita Malmin seurakunnan kirkkoherraksi seurakuntapastori, TT Elina Perttilän. Käsittely: Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääniä annettiin 17 kp. Tuomas Hynynen sai 4 ääntä ja Elina Perttilä sai 13 ääntä. Päätös:Seurakuntaneuvosto päätti valita Malmin seurakunnan kirkkoherraksi seurakuntapastori, TT Elina Perttilän. Lue pöytäkirja täältä
 • 14.12.2021. Seurakuntaneuvosto käsitteli yhden kirkkoherranvaalia koskevan oikaisuvaatimuksen ja päätti hylätä sen. Lue pöytäkirja täältä


Tutustu kärkiehdokkaisiin täällä ja kaikkien hakijoiden esittelyihin täällä
Katso 27.10. pidetyn kirkkoherran vaalin vaalipaneeli täältäHakuilmoitus

Kirkkoherraan haku Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Malmin seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virantäytössä voidaan käyttää hyväksi psykologista soveltuvuusarviointia.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:

Malmin seurakunnan kirkkoherralta edellytetään:

 • Hyvää suuren seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä kaupunkikulttuurin ymmärtämistä
 • Ymmärrystä seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan strategisesta, hallinnollisesta ja taloudellisesta johtamisesta
 • Johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyviä henkilöstö- ja talousjohtamisen taitoja
 • Muutosvalmiutta sekä kykyä johtaa muutoksia
 • Vahvaa teologista osaamista sekä hengellistä ja yhteiskunnallista avarakatseisuutta ja tasapuolisuutta
 • Taitoja monikulttuurisuuden ja katsomusten kohtaamiseen
 • Verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja
 • Vuorovaikutteisia ja monipuolisia viestintätaitoja

Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 9.6.2021 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ma 14.6. ja to 17.6.2021. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Malmin seurakunta on

Koillis-Helsingissä sijaitseva Malmin seurakunta on yksi Suomen suurimmista luterilaisista seurakunnista. Alueella asuu yli 100 000 kaupunkilaista, joista noin 50 000 on seurakunnan jäseniä. Työntekijöitä seurakunnassa on 85. Seurakunta on moninainen ja ulottuu laajalle alueelle Viikistä Ala-Tikkurilaan, Jakomäestä Siltamäkeen. Seurakunnalla on kuusi kirkkoa ja kolme seurakuntakotia. Yhä enemmän ihmisiä kohdataan kännykässä, kaduilla ja ostareilla.

Malmin seurakunta elää ja toimii rohkeasti koillishelsinkiläisten arjessa ja elämän taitekohdissa. Haluamme tavoittaa kaupunkilaiset siellä missä he ovat ja rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ihmisten kanssa.