05.08. Onneksi olkoon: Salme, Sanelma | Palaute
Malmin seurakunta

Lähetystyö – yhteinen tehtävä

Malmin seurakunta

10.12.2019, 10:32
Ihmisen elämässä keskeistä on toivo. Lähetystyö antaa ihmisille mahdollisuuksia parempaan elämään ja toivoa iankaikkisesta elämästä.
Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä messussa.

Lähetystyö on evankeliumin eteenpäin viemistä omasta ympäristöstä kaikkialle maailmaan. Se on myös käytännön palvelutyötä, kuten terveydenhoitoa ja koulutusta. Se on elämän oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon puolustamista Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Lähetystyö on seurakunnan kansainvälistä vastuuta.

Seurakunnilla on eri maissa omia nimikkolähettejä - ja kohteita. Seurakunta kerää varoja työn tukemiseen ja rukoilee työn puolesta. Malmin seurakunta tukee lähetystyötä Senegalissa, Tansaniassa, Mongoliassa ja Taiwanilla.

TANSANIASSA työskentelee opettaja Katri Niiranen-Kilasi. Hänen vastuualueenaan on PITA-hanke, joka on Suomen Lähetysseuran ja Makumiran yliopiston opettajakoulutuksen yhteishanke. Hankkeessa halutaan parantaa heikosti menestyvien syrjäseutujen koulujen opetuksen laatua. Katri toimii hankkeessa neuvonantajana. Hän on koulutukseltaan kielten maisteri.

Makumira on osa Tansanian luterilaisen kirkon ylläpitämää yliopistoa, Tumainia. Tumaini on swahilia ja tarkoittaa toivoa. Tansania on köyhä maa, jossa on suuri pula pätevistä opettajista ympäri maata.

Yhteys: katri.niiranen-kilasi(at)felm.org

Lue lisää Tansanian työstä

TAIWANILLA tuetaan sisarkirkkomme, Taiwanin luterilaisen kirkon hengellistä työtä Suomen Lähetysseuran kautta. Malmin seurakunta tukee vähävaraisen sisarkirkkonsa perustyötä, jotta se kasvaisi ja pysyisi elinvoimaisena.

Taiwanin evankelisluterilainen kirkko syntyi vuonna 1977. Kirkolla on noin 2000 jäsentä. Työntekijöistä on pulaa. Kirkko pyrkii kuitenkin laajentamaan työtään erityisesti lapsi- ja päiväkotityössä, diakoniassa sekä toiminnassa naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Toinen painopiste on teologinen kouluttaminen. Kirkossa tarvitaan uutta osaamista.

Lue lisää Taiwanin työstä

SENEGALISSA tuetaan Senegalin luterilaisen kirkon koulutyön hanketta. Kummitoiminnan piiriin kuuluu 300 vähävaraista lasta, joille halutaan mahdollistaa koulunkäynti päiväkerhosta ammattiin saakka.

Suurin osa lapsista tulee maaseutukylistä. Perheet ovat suuria ja köyhiä. Kirkon kummikomitea valitsee kummiohjelmaan lapsia, joilla ei varattomuuden vuoksi olisi muuten mahdollisuutta käydä koulua.

Koulutyön hanke on osa Suomen Lähetysseuran ja Senegalin luterilaisen kirkon työtä. Kummitoiminnan avulla kirkko taistelee köyhyyttä vastaan.

SENEGALISSA tuetaan myös Senegalin pienen luterilaisen kirkon muuta työtä. Kirkko on vähävarainen, etupäässä maaseutuväestöstä koostuva vähemmistökirkko, joka elää islamilaisen kulttuurin keskellä. Haasteet työn kehittämiseksi ovat suuret johtuen sekä työntekijä- että taloudellisten resurssien pienuudesta. Kirkko tekee kuitenkin sitkeää työtä esimerkiksi pyhäkouluissa, lasten kummiohjelmissa ja maatalouden kehittämisen projekteissa. Lähetysseuran työntekijöitä toimii eri hankkeissa asiantuntijoina ja työn kehittäjinä.

Lue lisää Senegalin työstä

MONGOLIASSA tuetaan vammaistyötä Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Hanke on ollut pioneerityötä maassa, jossa ei ole ollut palveluja vammaisille. Hankkeen tarkoituksena on koulutuksen kautta tukea vammaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Samalla halutaan edistää myönteistä asennoitumista vammaisiin ihmisiin. Hankkeen tulokset ovat näkyneet myös vammaisten parempana osallisuutena seurakunnan elämään.

Vuonna 2017 erillisistä seurakunnasta on syntynyt Mongolian luterilainen kirkko.

Lue lisää Mongolian työstä