22.05. Onneksi olkoon: Hemminki, Hemmo | Palaute
Malminkartanon kappeli

Terveisiä Exponential-tapahtumasta  |  Report on Exponential Europe 2021

Kannelmäen seurakunta

23.11.2021, 12:56 /  päivitetty 23.11.2021, 14:40
Exponential Europe 2021 Roundtable -tapahtuma järjestettiin Malminkartanossa marraskuussa. Anna Ruha kertoo kokemuksistaan suomeksi ja Ali Kazemi englanniksi. Anna Ruha's text is translated by Ali Kazemi, who also gives his own report on the event.
Kaksi kertaa ylhäältä kuvattu pöytä jonka ympärillä ihmiset katsovat ylös.

Anna Ruha kertoo Exponential-tapahtumasta

Päivä täynnä yhteyttä, iloa ja inspiroivia elämäntarinoita. Sitä saimme kokea Malminkartanon kappelilla lauantaina 13.11.2021 Exponential-tapahtumassa. Päivän aiheena oli Yhdessä.

Meitä oli fyysisesti paikalla parikymmentä henkeä (lapset mukaan luettuna), ja samana päivänä yli 100 Euroopan kaupungissa oli koolla omia paikallisia nk. pyöreitä pöytiä. Kuulimme rohkaisevia terveisiä eri puolilta Eurooppaa, kuinka ihmeellisesti Jumala johdattaa ja miten eri ihmiset ja yhteisöt elävät todeksi Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

Prosessoimme myös omaa elämänmatkaamme, keskustelimme ja rukoilimme pienemmissä ryhmissä. Lapset puuhasivat ja seikkailivat kappelilla mukana, ja osaksi päivää kaksi palvelualtista ihmistä tarjoutui ulkoilemaan heidän kanssaan.

Koin, että olimme todella koolla yhdessä Jumalan perheenä ja saimme rakentua siitä, millainen Jumala on ja mikä meidän identiteettimme on Jeesuksessa, miten me voimme liittyä siihen, mitä Hän on tekemässä.

Yksittäinen askel voi tuntua pieneltä, mutta se silti määrittää suuntaa, minne seuraavaksi jatkamme. Siihen me tarvitsemme myös toisiamnme - Kristuksen ruumista. Exponential tuntui merkitykselliseltä askeleelta tällä matkalla.

Anna Ruha
Exponential-tapahtuman järjestäjä, Kannelmäen seurakunnan luottamushenkilö

Anna Ruha tells about the Exponential Event

A day full of connection, joy and inspiring life stories. We experienced these in Malminkartano Chapel on Saturday 13.11.2021 at the Exponential event. The theme of the day was Together.

There were about twenty of us physically present (including children), and on the same day more than 100 European cities had their own local so-called round tables. We heard encouraging compliments from all over Europe about how miraculously God is leading and how different people and communities are living up to Jesus’ command.

We also processed our own journey of life, had discussions and prayed in small groups. The children were busy and had adventures in the chapel, and for part of the day, two service-minded participants offered to go out with them. I felt that we really gathered together for God’s sake as a family and we were able to build on what God is like, what our identity is in Jesus, and how we can relate to what He is doing. A single step may seem small, but it still determines in which direction we proceed.

For that, we also need each other-the body of Christ. Exponential seemed like a significant step on this journey.

Anna Ruha, the host of the Exponential event in Malminkartano Chapel
English translation by Ali Kazemi

Ali Kazemi: Report on Exponential Europe 2021

About Exponential Europe

Exponential Europe is a community with a cause. The vision is to see reproduction and multiplication become the norm in the language and the behaviour of the church in Europe. It consists of a growing community of leaders committed to accelerating the multiplication of healthy, reproducing, gospel-centered communities. The objective is to equip movement makers with actionable principles, ideas and solutions. They are passionate about accelerating multiplication through movement makers! Exponential seeks to come alongside and serve church planters and the organizations they are affiliated with. They seek to impact church planting by accelerating the multiplication of leading organizations which are planting churches.

Theme of Exponential Europe 2021: Resourcing the church of Europe on the topic of multiplication

What happened at Exponential Europe?

  • A series of 15-minute teachings were presented and online workshops were held - all transcribed in different languages. Among other things, stories were recounted about planting new churches in European nations, and practical guidelines were provided about how multiplication can take place in traditional denominations. In addition, there were discussions about how a culture of multiplication can be built, the biblical foundation for multiplication, the role of language in building a multiplying culture and the practical guidelines on the implementation of ideas.
  • There were a number of workshops in Malminkartano Chapel. The participants had the opportunity to discuss how they can implement the ideas, the implications of the discussions in the Finnish local context and the plans for future steps.
  • There were a number of roundtables, which created an opportunity for the participants to talk and reflect together.

What Next?

Theme of Exponential Europe 2022 (Regionals 2022): Disciple shift-Culture of Disciple Making

Regionals will be held across Europe from March through November 2022.

Ali Kazemi
Multicultural and English Translation Assistant / Monikulttuurisen ja englanninkielisen työn avustaja