18.01. Onneksi olkoon: Laura | Palaute
Lauttasaaren seurakunta

Avioliittoon vihkiminen

Lauttasaaren seurakunta

02.10.2017, 10:47 /  päivitetty 13.11.2017, 12:59

Onneksi olkoon päätöksestänne!

Avioliitto on suuri sitoutuminen, joka vie suhteen uudelle ja syvemmälle tasolle. Vihkimisessä lupaudutte rakastamaan toisianne ja jakamaan elämänne.

Vihkipari päättää itse häidensä suuruuden ja juhlavuuden. Vihkiminen voidaan toimittaa vain kahden todistajan läsnä ollessa tai suurena juhlana, johon suvut ja ystävät kokoontuvat.

Vihkiminen voi tapahtua lähes missä tahansa: kirkossa, kotona, luonnossa… siis paikassa, jonne onnistutte vihkipapin houkuttelemaan. Helsingin seurakunnat tarjoavat käyttöönne ilmaiseksi yli 50 kirkkoa ja kappelia. Valittavana on Tuomiokirkon tai Johanneksenkirkon juhlavuus, Temppeliaukion kirkon moderni tai Puotilan kappelin historiallinen, intiimi ilmapiiri. Kirkko luo tärkeälle päivällenne arvokkaan ilmapiirin ja tekee vihkimisestä erityisen tilaisuuden.

Myös meillä Helsingissä ovat viime vuosina olleet suosittuja erityiset hääpäivät tai hääyöt kirkolla tai muussa seurakunnan osoittamassa paikassa. Näissä erityisissä häätapahtumissa on vihitty avioliiton esteiden tutkintapaperin kanssa pappia tapaamaan saapuneet morsiusparit ilman ajanvarausta.

Ovatpa juhlallisuudet suuret tai pienet, autamme ja tuemme kaikessa.

Ennen vihkimistä
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kirkkoon kuuluminen. Muussa tapauksessa vihkiminen tapahtuu siviiliviranomaisen luona. Näin solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Kirkollisesti voidaan vihkiä parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa silloinkin, kun toinen kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Avioliiton esteiden tutkinta
Esteiden tutkinta suoritetaan jommankumman vihittävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja tutkintaa haetaan yhdessä.

Pari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tutkintalomakkeen. Lomakkeessa on oltava kummankin allekirjoitukset, jotta esteiden tutkinta voidaan aloittaa. Esteiden tutkintaa haettaessa henkilöllisyys todistetaan kuvallisilla henkilötodistuksilla.

Avioliiton esteiden tutkintalomake on myös mahdollista täyttää kotona ja postittaa kirkkoherranvirastoon. Mikäli lomake toimitetaan postitse, siihen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteiden tutkintapyyntö on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa 4 kuukautta. Jos vihkimisen toimittaa kotiseurakunnan pappi, hän saa todistuksen virastosta. Muussa tapauksessa vihkiparin on huolehdittava todistuksen toimittamisesta vihkipapille.

Lisätietoja esteiden tutkinnasta saa kirkkoherranvirastosta.

Kuulutukset
Vanhan perinteen mukaan avioliittoaikomus ilmoitetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kuulutuksissa avioliittoon aikovien nimet luetaan parin toivomassa seurakunnassa jumalanpalveluksen yhteydessä ja samalla avioliittoon aikovien puolesta myös rukoillaan.

Kuulutuksista voi sopia samalla kertaa, kun esteiden tutkintaa haetaan. Kuulutusten lukemisen voi myös kieltää.

Vihkitoimitus
Hääparin ei tarvitse jännittää vihkitoimituksen kulkua eikä muistaa sen kaikkia yksityiskohtia. Papin kanssa etukäteen käytävässä keskustelussa sovitaan vihkikaavasta ja samalla myös merkeistä, joilla pappi voi vihkitoimituksen edetessä muistuttaa vihkiparia esimerkiksi polvistumaan tai kääntymään kirkkosaliin päin.

Vihkikaavan toteuttamiseen on monenlaisia vaihtoehtoja. Vihkimisen kulkuun ja kaavavaihtoehtoihin tutustutaan etukäteen yhdessä vihkipapin kanssa. Vihkitoimitukseen kuuluu aina raamatunlukua, puhe, kysymykset, aviopuolisoksi julistaminen, rukouksia, virsiä ja musiikkia.

Vihkipari voi saapua yhdessä tai morsian voi tulla kirkkoon yksin, isänsä tai muun sukulaisen saattamana, jolloin sulhanen odottaa morsianta kirkon etuosassa. Ennen alkusiunausta morsiuspari polvistuu hetkeksi alttarille. Häämarssin soidessa häävieraat seisovat.

Perinteen mukaan morsiamen sukulaiset ja ystävät istuvat kirkossa takaa katsoen vasemmalla puolella, sulhasen puolestaan käytävän oikealla puolella.

Jos kaaso ja bestman osallistuvat vihkitoimitukseen, he seisovat viistosti hääparin takana.

Halutessaan vihittävät voivat lausua toisilleen sormuslupauksen. Sormuslupaus voi kuulua yksinkertaisesti näin: "Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa."

Vihkitoimituksen lopuksi pappi ojentaa vihkiparille Raamatun ja onnittelee heitä. Hääpari poistuu kirkosta häämarssin tai päätösmusiikin soidessa. Poistumisen aikana häävieraat seisovat.

Morsiusmessu
Morsiusmessu on vihkijumalanpalvelus, johon sisältyy ehtoollisen vietto. Morsiusmessusta kannattaa sopia jo kirkkoa varattaessa, sillä se vaatii tavallista pidemmän aikavarauksen.

Morsiusmessua voidaan viettää myös seurakunnan pyhäpäivän pääjumalanpalveluksena.

Avioliiton siunaaminen
Siviiliavioliitto tai esimerkiksi ulkomaan lakien mukaan solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Kirkollinen siunaaminen muistuttaa muodoltaan kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Avioliiton siunaamisen voi suorittaa kuka tahansa suomalainen evankelis-luterilainen pappi missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. iunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla sopimuksen mukaan.

Sukunimen valinta
Sukunimen valinnasta päättää vihkipari yhdessä ja ratkaisu ilmoitetaan vihkimisen suorittavalle papille. Vihkimisen jälkeen mahdollinen sukunimen muutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Tieto sukunimen muutoksesta välittyy automaattisesti moneen eri paikkaan. Tiedon saavat suoraan Väestörekisterikeskuksesta mm. valtion ja kuntien viranomaiset, aviopuolisoiden seurakunnat, Kansaneläkelaitos, Posti sekä monet pankit, vakuutusyhtiöt ja kauppaketjut. Kaikkiin paikkoihin tieto ei kuitenkaan päivity suoraan. Siksi sukunimen muuttumisesta kannattaa ilmoittaa myös suoraan eri tahoille.

Lisätietoa sukunimen valinnasta oikeusministeriön verkkosivuilta.