17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute
Kulosaaren hautausmaa

Koronavirustilanteen vaikutukset hautaustoimeen

17.03.2020, 10:52 /  päivitetty 15.06.2021, 13:05
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaisesti siunaustilaisuuksissa voi olla pienimmissä kappeleissa läsnä enintään 10 henkilöä ja isommissa kappeleissa sekä kirkoissa 10 henkilöä sektoria kohden.
Hautaan siunaaminen. Alttarilta näkymä saattoväkeen

Seurakuntien sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua enintään 10 henkeä (pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta). Kuitenkin jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa – esimerkiksi siunaustilaisuuksissa – sovelletaan ns. sektorimallia: isoimmissa kappeleissa ja kirkoissa tila on jaettu siten, että siellä voi olla useita sektoreita, joissa kussakin saa olla enintään 10 henkeä turvavälejä noudattaen. Sektorimalli mahdollistaa siis siunaustilaisuuksiin aiempia koronarajoituksia laajemman saattojoukon, jos tilaisuus järjestetään esimerkiksi isossa kirkossa. Nämä rajoitukset ovat voimassa tällä tietoa 14.7.2021 asti.

Linjauksen on tehnyt Helsingin hiippakunta muiden viranomaisten päätökset huomioiden. Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Suosittelemme kaikissa tilaisuuksissa kasvomaskin käyttöä ja muiden hygieniaohjeistusten noudattamista.

Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan: arkku lasketaan tilaisuuden aluksi hautaan, jonka jälkeen pappi toimittaa siunauksen. Hautausmaiden kanttorit ovat käytettävissä haudalla siunauksiin erikseen sovittaessa. Kanttoria voi pyytää myös seurakunnista. Haudalla siunauksista ei kirkkoon kuulumattomienkaan kohdalla peritä kappelimaksua.

Omaisia ja hautaustoimistoja pyydetään myös huomioimaan, että hautausmaiden toimistot ja seurakuntayhtymän hautapalvelut palvelevat asiakkaita toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Virsikirjojen käytöstä on luovuttu hautausmaiden kappeleissa ja osassa seurakuntien kirkoista koronavirusepidemian ajaksi. Tästä syystä suosittelemme omien ohjelmalehtisten tai mobiilivirsikirjojen käyttöä. Kappeleissa on valmiiksi tulostettuna yleisimpiä hautajaisvirsiä.

Hautausmaiden kappeleissa ei ole yhteiskäytössä olevia alboja tai stoolia vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen. Papit toimittavat siunaukset omissa virkapuvuissaan.

Osassa seurakunnista papit eivät myöskään osallistu muistotilaisuuteen. Käytäntö voi vaihdella seurakunnittain.

Helsingin seurakuntayhtymässä kaikki vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty toistaiseksi.

Hautausmailla pyydetään noudattamaan henkilökunnan antamia ja kappelitilojen seinistä löytyviä ohjeistuksia.

Omaiset voivat halutessaan tallentaa tai livestriimata siunaustilaisuuden itse tai pyytää ulkopuolisia palveluntarjoajia: Hautausten striimausohje omaisille