04.12. Onneksi olkoon: Airi, Aira | Palaute
Kulosaaren hautausmaa

Hautaustoimi digitalisoituu, uusi sovellus käyttöön

31.10.2022, 14:28 /  päivitetty 02.11.2022, 08:25
Hautaukseen ja hautoihin liittyvät palvelut ovat digitalisoituneet viime vuosina. Helsingissä esimerkiksi hautaan siunaamisen ajanvarauksen on voinut tehdä sähköisesti verkossa jo parin vuoden ajan. Lisäksi hautapaikan tai -paikkojen sijainnin hautausmaalla voi selvittää hautahakupalvelusta netistä. Nyt myös hautausmaiden työntekijöiden, hautaustoimistojen ja kuljetusliikkeiden käyttöön on tullut sovellus, joka on sähköinen tietokanta vainajista, joiden arkku tai uurna on seurakuntayhtymien tiloissa.
Kuvassa arkku

Hautapaikka löytyy hautahausta verkosta

Mobiiliystävällinen Hautahaku.fi on luotu helpottamaan palvelussa mukana olevien seurakuntatalouksien hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkojen löytämistä. Hautahaussa on mukana nykyisin seitsemän seurakuntaa tai seurakuntayhtymää ja sieltä löytyy noin 641 000 hautapaikan tiedot.

Hautahaku-palvelusta hautapaikkaa etsitään vainajan sukunimellä. Hakua voidaan tarvittaessa rajata syntymä- ja kuolinvuoden tai hautausmaan mukaan. Palvelun sisältämä karttapalvelu näyttää haudan sijainnin hautausmaalla. Etsi hautapaikkaa hautahausta.

Hautaan siunaamisen ajavaraus myös verkossa

Läheisen kuolema on vaikea ja raskas asia. Erilaisten tunteiden ja kysymysten keskellä on kuitenkin ryhdyttävä hoitamaan monia käytännön järjestelyitä.

Seurakunnat ovat jo helpottaneet esimerkiksi hautaan siunaamisen ajanvarausta. Sähköisen varauspalvelun avulla voi varata kappelin tai kirkon siunausta varten, jos vainaja oli kuollessaan kirjoilla Helsingissä. Voit myös varata muistotilaisuuspaikan palvelun kautta. Palvelu löytyy täältä.

Sähköistä ajanvarausta hautaan siunaamiseen ei ole löytänyt vielä kovin moni. Hautaustoimistot ja omaiset tekevät varauksia helsinkiläisten hautaansiunaamiseksi hautapalveluille etupäässä puhelimitse noin 3 000 kertaa vuodessa. Sähköisten palveluiden kautta hautaan siunaamisten varaukset ovat olleet hienoisessa kasvussa, vuonna 2020 asiakkaiden tekemiä varauksia oli 73, vuonna 2021 niitä oli 89 ja tänä vuonna tähän mennessä 162.

Hautausmailla käyttöön uusi sovellus

Pääkaupunkiseudun hautausmailla on otettu käyttöön sovellus, joka on sähköinen tietokanta vainajista, joiden arkku tai uurna on seurakuntayhtymien tiloissa. Sovellus on käytössä hautausmaiden työntekijöillä, hautaustoimistoilla ja kuljetusliikkeillä eli hautausprosessin eri vaiheissa mukana olevilla ammattilaisilla.

Vainajan tiedot syötetään sovellukseen arkkua tuotaessa kylmiötiloihin. Selainpohjaista sovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Vainajat tunnistetaan jatkossa sovelluksen luomalla vainajakoodilla tai QR-koodilla.

Paperikirjanpidosta on luovuttu kokonaan lokakuussa 2022, minkä jälkeen kaikki vainajakirjaukset on tehty uuden sovelluksen kautta.

Jyväskylän seurakunta liittyy mukaan vainajalogistiikkasovelluksen käyttöön loppuvuoden 2022 aikana. Sovelluksen kehitys perustuu uuteen tulossa olevaan lakiin kuolemansyyn selvittämisestä, jonka mukaan vainajan käsittelyyn osallistuvalla on vastuu huolehtia vainajan henkilöllisyyden varmentamisesta ja tieto vainajan olinpaikasta täytyy olla selvitettävissä.

"Virheettömän hautaustoiminnan kannalta on siis välttämätöntä, että arkuissa ja uurnissa on aina vainajan tiedot sisältävä kortti, johon tarvittavat tunnisteet on lisätty, eikä näitä tietoja hautausprosessin missään vaiheessa oteta irti, ei edes siunaustilaisuudessa", kertoo hankkeen projektipäällikkö, ylipuutarhuri Marko Laakso Honkanummen hautausmaalta.

Uuden helppokäyttöisen sovelluksen myötä myös yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus seurata kylmätilojen täyttöastetta ja vainajan sijaintia sekä tilaa reaaliaikaisesti. Omaisille sovelluksen käyttöönotto ei siis varsinaisesti näy mitenkään, paitsi vainajakoodin tai QR-koodin ilmestymisenä arkkuihin ja uurniin.

"Arkkukortti on arkun pääpuolessa ja pääsääntöisesti huomaamaton, eli siunaustilaisuudessakaan omaiset eivät siihen välttämättä kiinnitä huomiota kortin ollessa siunaavan papin nähtävissä", Laakso sanoo.