04.07. Onneksi olkoon: Ulla, Ulpu | Palaute
Kallion seurakunta

Pride-näyttely ihmisyydestä

Kallion seurakunta

Kalenteri ja kellosymboli27.06.2022 klo 12:00 - 18:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliKallion kirkko, Itäinen Papinkatu 2, 00530 Helsinki


Ihmisyys-näyttely

Kallion Kirkon kappelissa järjestettävä Pride-näyttely koostuu kolmesta teemasta:1. Fettari = Ihminen 2. Positiivinen voi… 3. Suomalainen taito. Kohtaa fettari, eli fetisisti sekä ennen kaikkea laajenna mielikuviasi ihan tavallisesta ihmisestä, jonka minuuteen kuuluu nahka, kumi tai vaikka hauva.Fetisismin mielikuvat ovat voimakkaita, ja joskus unohdetaan, että pinnan alla elää tavallinen, tunteva ihminen. HIV-positiivisuuteen liitetään vieläkin vahvasti pelkoa, stigmaa sekä ennakkoluuloja. Positiiviset kohtaavat törkeääkin käytöstä esimerkiksi sovellusalustoissa, ja suurimmaksi osaksi epätietoisuuden takia. Kohtaa Positiivinen vuonna 2022, laajenna tietouttasi sekä levitä näyttelyssä opittua. Keskiviikkona 29.6. klo 16-18 voit myös tarkastaa oman statuksen turvallisesti, anonyymisti sekä ilmaiseksi HIV-pikatestillä. Näyttelyssä on esillä huippuosaajia Suomesta: taiteilijoista kirjailijoihin. Kohtaa taidetta ja kirjallisuutta, joka ansaitsee tulla nähdyksi! Mukana Jouni Lepistö, Proud Puppy 365, Rumat Möröt sekä Pup Finley.


About Humanity is an exhibition, where you can meet fetishists in the new lights, you can update your knowledge of HIV to the 2022 and support Finnish talents as well. The exhibition consists of three themes: 1. Fetishist = Human 2. A Positive can… 3. Finnish talent. Meet a fetishist and above all, expand your ideas of ordinary people for whom leather, rubber or for example, a dog is part of who they are. The notions of fetishism are powerful, and sometimes it is forgotten that beneath the surface lives an ordinary, sentient person. Fear, stigma and prejudice are still strongly associated with HIV positivity. HIV positive people face rude behavior, for example, in application platforms, and largely due to lack of information. Meet a Positive in 2022, expand your knowledge and spread what you learn in the exhibition.

On Wednesday 29.6. at 4-6 pm you can also check your own status securely, anonymously and for free with an HIV rapid test.The exhibition features top talents from Finland: from artists to authors. Experience art and literature which deserves to be seen! there will be art by Jouni Lepistö, Proud Puppy 365, Ugly Monsters and Pup Finley.