16.06. Congratulations: Päivi, Päivikki, Päivä | Feedback
Whole Helsinki

Kirkkoherra Virpi Koskisen
syystervehdys 2023 | Vicar’s Greetings

01.09.2023, 11:39 /  päivitetty 05.09.2023, 09:13
"Rakkaus saa roihuta seurakunnassa. Oikean tiedon ja huolenpidon jakamisen kautta tapahtuu hyviä asioita." |
"Love may blaze in the congregation. Through sharing the right information and care, good things happen."
Kirkkoherra Virpi Koskinen Kannelmäen kirkossa, katse oikealle, vasen käsi nojaa seinään.

(In English below)

Lämmöstä läheisyyteen

Syksyn saapuessa valoisat kesäpäivät jäävät muistoihin. Suojaavat vaatteet löytyvät pian kätköistä käyttöön. Sadonkorjaajat keräävät ateria-aineksia talteen. Talveen varustautuminen on elinehto kylmyysvyöhykkeellä.

Vastoinkäymisten keskellä omat voimat ja taidot eivät aina riitä taistelussa vaikeuksien viimaa vastaan. Yksittäiseen asiaan saatu apu tuo lohdun hetkeksi, mutta sen muisto voi kadota pian.

”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli” sanotaan psalmissa 34. Suurimman suojeluksessa viluiset kasvavat lämmöstä johonkin vielä kestävämpään: toivorikkaaseen läheisyyteen. Rakkaus saa roihuta seurakunnassa. Oikean tiedon ja huolenpidon jakamisen kautta tapahtuu hyviä asioita.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kesäkuun kokouksessaan Kannelmäen kirkon yhteyteen toteutettavalle uudisrakennukselle hankesuunnittelijan. Rukoillaan yhdessä insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n asiantuntijoille viisautta vaativaan työhön ja autetaan heitä tässä tehtävässä. Palvelumuotoilun keinoin keskustelemme kohtaamisissa syksyn aikana, minkälainen on unelmien seurakunta ja seurakuntakeskus Kannelmäessä.

Eletään siunaus todeksi.

Tapaamisiin!

Virpi Koskinen
Kirkkoherra, rovasti

From warmth to Closeness

As autumn arrives, bright summer days remain in memories. Protective clothing will soon be found in storage places and put to use. Harvesters gather food ingredients. Being prepared for winter is vital in cold regions.

In the midst of adversities, one's own strength and skills are not always sufficient in the battle against the strong wind of difficulties. The help received for a single matter brings comfort for a while, but its memory can be lost soon.

"The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit" says Psalm 34. Under the protection of the Greatest, those feeling cold grow from warmth to something even more enduring: a closeness rich in hope. Love may blaze in the congregation. Through sharing the right information and care, good things happen.

At its June meeting, the joint church council chose a project architect for the new building to be constructed in connection with the Kannelmäki church. Let's pray together for the experts of the engineering firm Leo Maaskola Oy for the work that requires wisdom and help them in this task. Using service design methods, we will discuss in the meetings during the fall what an ideal parish and parish center in Kannelmäki would be like. Let us bring blessings into reality.

Until we meet again!

Virpi Koskinen
Vicar for Kannelmäki Parish, dean