29.05. Onneksi olkoon: Oiva, Oliver, Olivia, Oivi | Palaute

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Arkkuhautaus

Hautausmaat

18.03.2019, 12:52

Siunausaika voidaan varata jo ennen lääkärin kirjoittaman hautausluvan saapumista. Tällöin omainen tai hautaustoimisto toimittaa kopion hautausluvasta seurakuntayhtymän hautapalveluihin ennen siunaustilaisuutta.

Jos arkussa haudattava vainaja siunataan hautausmaan kappelissa, liittyy siunauskappelin varaukseen aina haudan avaaminen ja hautaanlasku.

Jos arkussa haudattava vainaja siunataan muualla, esimerkiksi kotikirkossaan, tulee hautaanlaskuaika varata aina erikseen hautapalveluista.

Omaisten tulee kääntyä hautaustoimiston puoleen arkun hankkimiseksi sekä kuljetuksien varaamiseksi.

Jos vainaja halutaan haudata muun paikkakunnan hautausmaalle, esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen, tulee asiasta ottaa yhteyttä alueen omaan seurakuntaan.

Kun arkku lasketaan hautaan siunaustilaisuudesta erillään, esimerkiksi silloin kun hauta on toisella paikkakunnalla, voidaan haudalla pitää pieni rukoushetki. Malli löytyy esimerkiksi virsikirjan takaosasta otsikolla "Maahan kätkeminen".

Lue lisää hautapaikoista.