13.08. Onneksi olkoon: Jesse | Palaute
Koko Helsinki

Yhteistyöhankkeita ulkopuolisella rahoituksella

05.08.2020, 10:51
Helsingin seurakuntayhtymässä toteutetaan hankkeita ja projekteja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Ne liittyvät muun muassa maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä työllistämiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeiden suurin rahoittaja on Euroopan unioni. Käynnissä olevista ja jo päättyneistä hankkeista voi lukea lisää näiltä sivuilta.

Työraiteet – seurakunnat työllistymisen tukena

Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke toimii viidessä helsinkiläisessä seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä. Sen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien helsinkiläisten työllistymisedellytysten parantuminen ja työ- tai opiskelupaikan löytyminen työkokeilun ja suunnitelmallisen jatkopolutuksen kautta. Välillisenä tavoitteena hankkeella on vahvistaa osallistujien elämänhallinnan taitoja ja osallisuuden kokemusta henkilökohtaisesti annettavan tuen sekä Cable-menetelmään pohjautuvan yhteisövalmennuksen avulla.

Hankkeella tuetaan lisäksi seurakuntien työpaikkaohjaajina toimivien työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia sekä digitalisoidaan kirkon keikkatöiden välitys seurakuntien oman nettipalvelun "Kirkon työtinderin" kautta.

Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat 18–29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ohjautuvat hankkeeseen Stadin ammattiopiston Nuorten työpajatoiminnan kautta. Kohderyhmään kuuluvat myös 30–44 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja/tai osatyökykyiset sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, joilla voi ikänsä puolesta olla vaikeuksia työllistyä vapaille työmarkkinoille. He ohjautuvat hankkeeseen Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Hanke on käynnissä 1.3.2020–31.8.2022.

Kotoa Koollekutsujaksi – KoKo

KoKo on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukema hanke, joka toteutetaan Tampereen seurakuntayhtymän Diakonian ja yhteiskuntavastuun ja Helsingin seurakuntayhtymän Yhteisen seurakuntatyön yhteishankkeena.

Sen tavoitteena on edistää kahden suuntaista kototumista ja rakentaa vuorovaikutteisempia sekä verkostoituneempia asuinyhteisöjä ja yhteisöllistä toimintaa Hervannan, Kontulan ja Myllypuron asuinalueille.

Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden kansalaiset. Heidän toimijuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja kotoutumista edistetään CABLE (Community Action Based Learning For Empowerment) -yhteisövalmennuksen sekä alueille luotavien matalan kynnyksen yhteisöverkostojen avulla.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Tampereen kaupunki / Aikuissosiaalityö, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ryYSTI, Tampereen Vuokratalosäätiö VTS, Pirkanmaan Somaliyhdistys ry, Tampereen Iranilaisten Naisten Kulttuuriyhdistys Aava ry, Diakonissalaitoksen D–asema Kontula, Lähi-idän naisten yhdistys, Naapuruussovittelun keskus Tampere. Hanke on käynnissä 1.9.2020–31.8.2022.