15.07. Onneksi olkoon: Rauni, Rauna | Palaute
Koko Helsinki

Turvallisemman tilan periaatteet

16.02.2024, 13:45
Helsingin seurakunnilla on yhteiset periaatteet ja tavoitteet, joiden avulla vahvistetaan ja edistetään sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden toiminnassa.
Yhdessäoloa

Helsingin seurakuntien osallistava moninaisuus -ohjelma (H.O.M.O.) on vuoden käynnissä ollut projekti, jonka myötä seurakuntiin on luotu muun muassa yhteyshenkilöverkosto, turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusperiaatteet sekä aloitettu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus. Projektissa valmistellut Yhdenvertaisuusperiaatteet ja Turvallisemman tilan periaatteet käsitellään vielä syksyllä kirkkoherrainkokouksessa ja seurakuntaneuvostoissa, joten periaatteisiin saattaa tulla muutoksia.

Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme näitä turvallisemman tilan periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Varmista hengellinen turvallisuus 

Kunnioita jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua hengellisissä kysymyksissä.

Kunnioita omia ja muiden rajoja 

Jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa tulee kunnioittaa.

Tunnista oletuksesi ja ennakkoluulosi 

Pyri kohtaamaan muut ihmiset ilman oletuksia heistä tai heidän ominaisuuksistaan.

Anna tilaa 

Huolehdi siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tulla kuulluksi.

Puutu asiattomaan käytökseen 

Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi turvallisella tavalla tai kerro tilaisuuden järjestäjälle.

Pyydä anteeksi ja ota palaute vastaan 

Jos loukkaat toista tai teet virheen, niin pyydä anteeksi, huomioi asia jatkossa ja korjaa omaa käytöstäsi tarvittaessa.

Muista inhimillisyys 

Muista, että erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Huomioi heikommassa asemassa olevat 

Tiedosta, että osa ihmisistä kokee moniperusteista syrjintää, esimerkiksi sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuulumisen, kehon tai sukupuolen ilmaisun, ihonvärin, etnisen taustan, vammaisuuden, vakaumuksen, iän tai köyhyyden takia.

Oleta lähtökohtaisesti moninaisuutta.