24.10. Onneksi olkoon: Rasmus, Asmo | Palaute
Koko Helsinki

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

26.10.2018, 16:22
Helsingissä seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt kahteen toimielimeen, oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa päätetään helsinkiläisten asioista

Helsingissä seurakuntayhtymä muodostuu tällä hetkellä 18 suomen- ja kolmesta ruotsinkielisestä seurakunnista. Meilahden ja Töölön seurakunnat ovat yhdistymässä vuoden 2019 alusta lähtien ja siellä toimitetaan yhteiset vaalit.

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, yhtymän talousarviosta, kirkkojen rakentamisista ja korjaamisista sekä valitsee jäsenet seurakuntayhtymän "hallitukseen" eli yhteiseen kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Näistä päätetään vuosina 2019–2022 Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa

Kuka tarvitsee apua? Mikä väestöryhmä tarvitsee eniten apua juuri nyt? Miten olemme läsnä helsinkiläisten lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? Perustetaanko diakoniataloja? Miten huomioimme työelämän haasteet? Autetaanko maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita? Miten se tehdään?

Seurakuntarakenne. Millainen seurakuntarakenne luo parhaat mahdollisuudet toimia kaupunkilaisten parhaaksi?

Työn painopisteet. Mitä tehdään yhteisillä rahoilla ja mihin sitä käytetään Helsingin seurakunnissa?

Leirikeskukset. Myydäänkö pois vai pidetäänkö esimerkiksi leirikeskukset ympärivuotisessa omistuksessa kesän rippikoululeirien pitopaikkana?

Yhdessä olemme enemmän. Pääkaupunkiseudun seurakuntien välinen yhteistyö. Miten lisätään seurakuntien välistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla? Millä toimialueilla?

Seurakuntaneuvostossa päätetään paikallisseurakunnan kehittämisestä

Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojenkäytöstä sekä palkkaa työntekijät.

Lue lisää: Yhdet vai kahdet vaalit?

Lue lisää: Mistä seurakunnan luottamushenkilöt päättävät?