16.01. Onneksi olkoon: Ilmari, Ilmo | Palaute
Koko Helsinki

Nuorten ilmastoristi

31.03.2020, 11:08
Minne tämä maailma on menossa? Mikä on seurakunnan rooli tässä kaikessa? Voiko seurakunta vaikuttaa tulevaisuuden kehittymiseen suuntaan tai toiseen? Voinko minä vaikuttaa seurakunnassani?

Nuorten ilmastoristi on seurakuntien nuorille suunnattu ympäristövaikuttamishanke. Hankkeen ideana on, että seurakunnan nuoret kuvaavat oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoille ja muille kirkollisille päätöksentekotahoille ympäristökannanottovideot. Nuoret saavat ottaa kantaa heitä huolestuttaviin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin sekä saavat tuoda oman äänensä kuuluviin seurakunnallisessa päätöksenteossa. Videot esitetään seurakuntaneuvostoille.

Hanke toteutettiin Helsingin seurakuntayhtymässä vuosina 2018-2019.

Ilmastoaiheinen rippikoulutunti

”Rippikoulun ohjaaja, tässä sinulle ’kättä pidempää’ siihen, miten voit käsitellä pinnalla olevaa ilmastoaihetta kesän ripareilla!”

Panu Pihkala kevät 2019

- Soveltuu rippikouluihin ja soveltuvin osin muuhun kristilliseen kasvatukseen

- Liittyy: Nuorten ilmastoristi –toimintamalli (Helsingin seurakuntayhtymä), Kirkon ilmasto- ja energiastrategia

https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/nuortenilmastoristi

Kentän ja lähtötilanteen kuvaus

- koululaisten ilmastolakot: teema on tullut lähelle nuoria

- Suomessa aivan uudenlainen tilanne ilmastokysymysten suhteen vuoden 2018 jälkeen

- Kirkko sitoutunut Ilmasto- ja energiastrategian kautta (talvi 2019)

- esiintyy sekä intoa että muutosvastarintaa

- sosiaalisia jännitteitä, polarisaation uhkaa (nuoret – aikuiset, maaseutu – kaupunki ym.)

Tavoitteet

- antaa nuorille mahdollisuus käsitellä heidän elämänpiirissään tärkeää asiaa (uusi rippikoulusuunnitelma tukee tätä)

- tarjota ajankohtainen ja nuoria motivoiva metodi Luomakunta-aiheen käsittelyyn

- käytännön mahdollisuus kirkon ilmasto- ja energiastrategian käsittelyyn (nuorille sopivalla tavalla)

Metodit

- fasilitoida nuorten keskinäinen keskustelu

- tarjota sopivasti faktatietoa: kaiken tieteellisen ymmärryksen valossa kyseessä on vakava ongelma, mutta on sinänsä inhimillistä, että monet ovat pyrkineet välttelemään sitä (abstrakti, myös tunnetasolla vaikea asia)

- tarjota perustiedot kristillisestä ympäristönäkemyksestä (viljele ja varjele) ja kirkon ilmastolinjauksista (Ilmasto-ohjelma, Ilmasto- ja energiastrategia; maininta Kirkon ympäristödiplomijärjestelmästä)

Käytännön toteutus


1. Johdanto / viritys

- 2 lyhyttä videota:

a) nuorten ilmastolakko

vaihtoehtoja:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-_WQh-_rao (Minä suojelen sinua kaikelta –musiikkivideo ilmastolakkoon osallistuville nuorille)

https://www.youtube.com/watch?v=iEPwtIq7pIg (nuorten ilmastolakko 15.3., lasten uutiset)

b) ilmastonmuutoksen tuomista ongelmista (LYHYESTI, ei liian kauhistavasti)

-> Mitä riparilaiset tietävät jo ennestään? (kirjoitetaan ylös)

vaihtoehtoja:

https://www.youtube.com/watch?v=mXc7BSAY27s (Ilmatieteenlaitoksen video)

https://www.youtube.com/watch?v=WDU-HifC84M (koululaisten tekemä video vaikutuksista)

2. Väittely (sivistyneesti)

- arvotaan väki kahteen ryhmään, tehtävänä puolustaa tiettyä näkemystä:

a) tarvitsemme kiireellisiä ilmastotoimia

b) meidän ei Suomessa kannata ryhtyä kiireellisiin ilmastotoimiin

- purku:

Miltä tuntui puolustaa kyseistä näkemystä?

Oletteko havainneet muualta yhteiskunnasta samanlaisia väitteitä?

Miten voisi löytyä sovintoa?

Mikä voisi olla seurakuntien / kristittyjen rooli?

3. Perustiedot kristinuskon ympäristönäkemyksistä

+ perustiedot Ilmasto- ja energiastrategiasta: https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko

Miksi Suomen on tärkeää tehdä osansa?

- jokaisen on tehtävä osansa, eettiset perusteet; ja suomalainen kulutustaso sangen korkea per henkilö, mikä velvoittaa

- Suomella on kokoaan suurempi kansainvälinen vaikutusvalta

- hyvän tekeminen muokkaa myös meitä itseämme

Kristinusko ja ilmastovastuu

- luterilainen kirkko, kuten monet muutkin kirkot, on sitoutunut vahvasti kantamaan oman vastuunsa ympäristökysymyksissä

- raamatullinen perusta: ”Viljele ja varjele”, Jumala loi maailman hyväksi ja antoi ihmisille tehtävän viljellä vastuullisesti

4. Nuorten ilmastoristi -videoiden tekeminen leirillä

- Nuoret kuvaavat pienryhmissä lyhyitä videopätkiä (kasvojen ei tarvitse näkyä, nuorten ei tarvitse olla tunnistettavissa), joissa he kertovat mielipiteistään ilmastokysymyksistä ja esittävät toiveita omalle seurakunnalleen sekä kirkolle laajemmin ilmastokysymyksiin liittyen. Mitä seurakuntien Helsingissä ja kirkon yleisemmin tulisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

- Tämä toimii nuorten vaikutusmahdollisuutena omassa seurakunnassa, esim. seurakuntaneuvostolle näytettävän videokoosteen muodossa.

Vaihtoehtoisena seurakunnan sosiaaliseen mediaan tehtävä kuvakooste siitä, mikä nuoria huolestuttaa, mihin asioihin pitäisi tarttua ilmasto- ja ympäristökysymyksissä tms. Kuvat joko mini ”bannereista” tai nuoret voivat tehdä myös tuotoksen käyttäen valmiita laillisia kuvia (esim. Pixabay) ja lisäten niihin tekstiä (esim. välineenä PicsArt).

Tai kirjeen kirjoittaminen päättäjille (joko kaupungin, valtion tai seurakunnan), missä nuorten ajatuksia siitä, mikä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä huolettaa ja mitä he toivoisivat päättäjien asioille tekevän.

5. Päätös, yhteenveto

- kokemuksellinen osuus, esim. osallistava hartaus ulkoilmassa.