07.08. Onneksi olkoon: Lahja | Palaute
Koko Helsinki

Musiikkia sairaalaan

Yhteinen seurakuntatyö

02.03.2020, 17:28

Musiikkia sairaalaan -toiminta on Helsingin seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön muoto, jonka avulla viedään musiikin myönteistä vaikutusta laitoksiin. Tarkoituksena on tarjota virkistystä ja iloa erityisesti pitkäaikaissairaille sekä vanhustenkeskusten asukkaille.

Haluamme tavoittaa etenkin sellaiset potilaat ja asukkaat, jotka eivät heikon kuntonsa vuoksi kenties kykene osallistumaan laitoksen muuhun viriketoimintaan. Toiminnan avulla pyritään myös kehittämään sairaaloiden musiikkitoimintaa järjestämällä esimerkiksi yhteislaulutilaisuuksia ja osallistumalla hartauksiin. Toiminta toteutetaan yhdessä sairaalapastoreiden kanssa.

Musiikilla on terapeuttinen vaikutus

Sairaalapastorit ja hoitohenkilökunta ovat työssään havainneet musiikin myönteisen vaikutuksen ihmisten elämänlaatuun. Erityisesti pitkäaikaissairaat ja vanhukset ovat monesti hyvin heikkokuntoisia. Silloin musiikki saattaa olla lähes ainoa keino tavoittaa heidät ja luoda vuorovaikutussuhde heidän kanssaan. Musiikki myös usein saavuttaa jopa vaikeasti dementoituneen henkilön. Vanhojen hengellisten laulujen ja muiden tuttujen sävelmien avulla potilaalla on mahdollisuus kokea uudelleen tärkeitä hetkiä ja muistoja.

Toimintamme perustan kiteyttää sairaalapastori Merja Hållfast näin:

" Musiikki on tärkeää potilaille siksi, että kunnon ja muistinkin huonontuessa, musiikki on usein se asia, joka kaikkein viimeisimmäksi tavoittaa ihmiset. Musiikkiin ja musiikin kokemiseen liittyy usein hyviä muistoja ja tunnelmia, jotka sitten tuovat väriä ja sisältöä elämään niinäkin aikoina, kun elämän puitteet ovat vaatimattomat ."

Lähde mukaan viemään musiikkia sairaalaan

Soitto- ja laulutaitoisilla on mahdollisuus käyttää toiminnassamme musiikillisia taitojaan vapaaehtoistyön välineenä. Mukana on 130 vapaaehtoista. Toivomme mukaan tulevilta musiikin harrastuneisuuden lisäksi nuotinlukutaitoa sekä yhteistyökykyä. Toimintaa on tällä hetkellä noin kymmenessä laitoksessa, joissa kussakin on oma ryhmänsä. Ryhmät vierailevat 1–2 kertaa kuukaudessa.

Vapaaehtoisten virkistys ja koulutus

Vapaaehtoisille järjestetään vuosittain koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Lisäksi kaikki vapaaehtoiset perehdytetään tehtäväänsä.