24.02. Onneksi olkoon: Matti, Matias | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Lisätietoja perintökaaresta

Hallinto-osasto

04.01.2019, 08:47

Lähde: Kirkkoherranviraston ohjekansio

Perunkirjoitusta varten hankittavan virkatodistuksen laajuus riippuu siitä, kuinka laaja perillisten joukko on. Jos perittävällä on rintaperillisiä, riittää, että lähdetään seuraamaan perittävää itseään siitä lähtien, jolloin hän täytti 15 vuotta, siihen saakka, jolloin löytyy elossa oleva rintaperillinen, siis jos lapsi on kuollut, tulee virkatodistuksessa näkyä hänen lapsensa ja ottolapsensa.
Jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillistä tai ottolasta, saavat hänen isänsä ja äitinsä perinnön, ellei lesken oikeudesta muuta johdu. Milloin isä tai äiti on kuollut, jakavat perittävän veljet ja sisaret hänen osuutensa. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulevat hänen jälkeläisensä. Jollei veljiä tai sisaria tai heidän jälkeläisiään ole, mutta jompikumpi perittävän vanhemmista elää, saa tämä koko perinnön. Jos siis molemmat vanhemmat elävät, ei tässä tapauksessa tarvitse mainita veljiä ja sisaria. Milloin jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet, on sisaret ja veljet tai jonkun näistäkin ollessa kuollut heidän lapsensa mainittava.
Jolleivät perittävän isä, äiti, sisarukset tai sisarusten jälkeläiset elä, saavat perittävän isän ja äidin vanhemmat koko perinnön. Milloin isän äiti, isän isä, äidin isä tai äidin äiti on kuollut, menee hänen lapsilleen se osa perinnöstä mikä hänelle olisi tullut. Jollei näitä lapsia, siis setiä ja tätejä ole elossa, menee perintö valtiolle. Serkut eivät siis peri.
Avioliiton ulkopuolella syntynyt, tunnustettu lapsi ja hänen jälkeläisensä perivät isän ja isän puoleiset sukulaiset sekä nämä lapsen ja tämän jälkeläiset. Sama on laki, jos lapsi on kihlakumppanien siittämä, taikka vanhemmat ovat sittemmin kihlautuneet. Väkisinmaaten siitetty lapsi perii isän ja isän puoleiset sukulaiset.
Jos vainaja on naimisissa ja rintaperillisiä ei ole, perii puoliso kaiken, mutta siten, että hänenkin kuollessaan siirtyy peritty omaisuus ensin kuolleen puolison ns. toissijaisille perillisille, mikäli heitä on. Ensiksi kuolleen puolison toissijaisia perillisiä ovat: tämän isä, äiti, veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen. Nämäkin on kutsuttava ensiksi kuolleen puolison jälkeen pidettävään perunkirjoitukseen, vaikkeivät olekaan pesän osakkaita.