19.08. Onneksi olkoon: Mauno, Maunu | Palaute
Koko Helsinki

Lähetystyö - Missio

16.04.2020, 12:18

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jota seurakunnat toteuttavat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Se on mahdollisuus välittämiseen, jakamiseen, oppimiseen, kehitykseen ja yhteyteen.

Helsingin seurakuntayhtymä myöntää vuosittain yli 3 prosenttia talousarviomäärärahoistaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Lähetystyön taloudellinen tuki kanavoidaan Suomen Lähetysseuran, Sanansaattajien (SANSA) ja Pipliaseuran tekemään työhön.

Lisäksi Helsingin seurakunnat rahoittavat kummikylähanketta Romaniassa, jossa tuetaan romaninaisten ja lasten arkea. Seurakunnat tukevat myös Kirkon ulkomaanavun työtä.

Tule mukaan muuttamaan maailmaa paremmaksi

  • järjestämällä pop-up juttuja, myyjäisiä, konsertteja ja tapahtumia muiden mukana tai omalla porukalla
  • ottamalla oman kummilapsen, jonka elämää ja koulunkäyntiä tuet kuukausittain
  • liittymällä lähetystyöntekijän lähettäjärenkaaseen
  • viemällä viestiä eli kertomalla muillekin mitä lähetys on ja miten sitä tehdään
  • toimimalla seurakunnan lähetyksen tukijana osallistumalla toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen
  • yhteistyöllä yhdessä toimien
  • Helsingin seurakunnat toteuttavat lähetystehtävää jokainen omalla tavallaan kukin omien erityispiirteidensä ja resurssiensa mukaan. Jokaisella seurakunnalla on yksi tai useampia kohteita, joiden työtä ne ovat sitoutuneet tukemaan rukouksin, yhteydenpidon kautta ja taloudellisesti. Helsingin seurakuntien tekemä lähetystyö moninaisuudessaan on laajaa ja vaikuttavaa.
  • Lähetystyötä voi tehdä jokainen ja se toteutuu vain aktiivisten seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten tuella.
  • Kiinnostuitko? Ota yhteyttä alueesi seurakuntaan tai lähetysjärjestöön!
  • Seurakuntien lähetystyöstä vastaa ja sitä koordinoi lähetystyön tai kansainvälisen työn teologi ja /tai lähetystyön tai kansainvälisen työn sihteeri.

Lisäinfoa myös: Kirkon kansainvälinen vastuu

Lähetystyön perusta

Kristillinen lähetystyö perustuu Matteuksen evankeliumiin kirjoitettuun Jeesuksen opetuslapsilleen antamaan lähetyskäskyyn ja lupaukseen.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18-20)