26.05. Onneksi olkoon: Minna, Vilma, Vilhelmiina, Miina, Mimmi | Palaute

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Parempi arki yhdessä Helsingissä

03.12.2019, 13:25

Helsinki on monikulttuurinen, moniarvoinen ja –uskontoinen kaupunki. Täällä puhutaan jo yli 150 kieltä eli väestöstä noin 16 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin kolmea kotimaista (suomi, ruotsi tai saame). Ennuste on, että vuonna 2030 joka neljäs helsinkiläinen on vieraskielinen. Muutos ja moninaisuus ovat elämän rikkautta mutta toisinaan ne tuovat haasteita arjen kohtaamisiin.

Tutkimusten mukaan joka päivä monet maahanmuutajista kokevat syrjintää ja saavat osakseen rasistista kohtelua ihonvärinsä, kielensä, uskontonsa, pukeutumisensa tai tapojensa vuoksi. Tutkimusten mukaan suurin osa rasistisesta kohtelusta tapahtuu julkisilla paikoilla kuten kadulla ja liikennevälineissä.

Suomalaiset eivät ole tottuneet puuttumaan toisten asioihin. Asioihin puuttumattomuus voidaan kuitenkin tulkita syrjinnän hiljaiseksi hyväksynnäksi. Puuttuminen ei olekaan helppoa. Se vaatii rohkeutta ja välineitä sekä tukea.

Välineitä erilaisuuden kohtaamiseen:

MOD-kurssit (Moninaisuus-Oivallus-dialogi)

Mod on menetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden tiedostaa mistä syrjinnässä ja rasismissa on oikein kysymys ja miten siihen voi puuttua ja miten sitä voidaan ehkäistä. Se tarjoaa "työkalupakin" erilaisuuden, konfliktien ja ennakkoluulojen käsittelyyn. Menetelminä ovat toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut. Suositellaan jokaiselle ihmissuhdetyötä tekevälle, erityisesti kasvattajille sekä monikulttuurista työtä tekeville.

MOD-1 ja -2 ovat päivän kestäviä kursseja, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille

Päivässä pureudutaan erilaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Tehdään me-ne -ajattelua näkyväksi. Käsitellään omaa identiteettiä, asenteita ja miten ennakkoluulot syntyvät. Mikä vihapuhe ja miten siihen voi puuttua? Miten rakenteita voi muuttaa siten,ettäyhdenvertaisuus edistyy? Käytössä ovat osallistavat menetelmät.

Helsingin seurakuntayhtymässä järjestetyissä MOD-päivissä ei ole osallistumismaksua. Lounas maksaa 10 euroa.

Seuraava MOD1-kurssi on syksyllä 2020.

Päivistä lisätietoja saa: tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi

Kursseja voi myös tilata omaan yhteisöön.

Lisätietoja MODista, kursseista ja kouluttuttajista Suomessa : www.mod-koulutus.fi

MOD-ohjaajan koulutus on kolmivaiheinen ja sisältää perus-ja jatkopäivän(t) ja ohjaajakurssit. Jo peruskurssi antaa valmiuksia käyttää menetelmää erilaisten ryhmien kanssa. Menetelmä on kehitetty Ruotsissa ja kurssitoimintaa koordinoi Seurakuntaopisto ja MOD-verkostossa on mukana useita eri tahoja ja ammattikuntien edustajia mm. opettajia, seurakuntien ja järjestöjen toimijoita, SPR ja 4-H.

Modin ovat käyneet jo tuhannet kasvattajat ja muut toimijat Suomessa ja Pohjoismaissa.

Lue lisää MODin sivuilta

Raamattu kertoo ihmisten kohtaamisista

"Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta,sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä." Hepr. 13:12

Jumala puhui Moosekselle:

"Kun maahanne tulee muukalaisia asuamaan keskuudessanne,älkää sortako heitä.Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisiaikään kuin he olisivat heimolaisianneja rakastakaa heitä kuin itseänne,sillä olettehan itsekkin olleet muukalaisina Egyptissä:Minä olen Herra, teidän Jumalanne."3.Moos. 19: 33-34

"Jeesus sanoi:
Autuaita ovat rauhantekijät,sillä he saavat Jumalan lapsen nimen"Matt. 5:9

Kultainen sääntö neuvoo:

"Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille,
niin tehkää te heille."Luuk 6:31