13.08. Onneksi olkoon: Jesse | Palaute
Koko Helsinki

‍Varttuneelle väelle

12.02.2018, 11:48
Seniori-ikäisillä on usein aikaa itselle, harrastuksille ja perheelle. Paikallisseurakunnissa on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua seurakuntaelämään. Kannattaa tutustua oman seurakunnan tarjontaan.

Jumalanpalveluselämä, erilaisia ryhmiä ja kerhoja, musiikkia, hartauksia, yhdessäoloa, retkiä, tapahtumia – lähimmän seurakunnan päiväpiirit tarjoavat vaihtelevaa toimintaa ikäihmisille. Päiväpiirit kokoontuvat yleensä kerran viikossa ja kestävät noin puolitoista tuntia.

Seurakunnasta on mahdollista saada myös keskusteluapua ja sielunhoitoa elämän monenlaisiin muutosvaiheisiin ja kysymyksiin. Oma tai läheisen sairastuminen, leskeksi jääminen, muutto kotoa, vaikeudet sopeutua uuteen asuinyhteisöön, dementoituminen, uupuminen omaishoitajana tai jokin muu ahdistava ja kriittinen tapahtuma voi synnyttää erityisen henkisen ja hengellisen tuen tarpeen. Paikallisen seurakunnan papille ja diakoniatyöntekijälle voi aina puhua ehdottoman luottamuksellisesti.

Seurakuntien vanhustyössä keskeisinä periaatteina on:

  • Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvonsa. Tämä perusarvo toteutuu itsemääräämisoikeuden kunnioituksena ja arvokkaana kohteluna kaikissa elämän vaiheissa.
  • Vanhuuden ja vanhustyön arvostus toteutuu yhteisöllisyytenä, osallisuutena, lähimmäisyytenä, ikääntyneiden ajatusten, toiveitten ja tarpeitten kuulemisena sekä arvo- ja asennevaikuttamisena.
  • Henkisen ja hengellisen tuen antajana seurakuntien vanhustyö toteuttaa erityistehtäväänsä vanhustyön kokonaisuudessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa.

Yhteinen seurakuntatyö tukee ja kehittää seurakuntien vanhustyötä järjestämällä muun muassa koulutusta seurakuntien vanhustyöstä vastaaville.