29.05. Onneksi olkoon: Oliver, Olivia, Oiva, Oivi | Palaute
Koko Helsinki

Henkilörekisterit

27.09.2022, 14:00

Asiakasrekisteri

Yleinen asiakasrekisteri, sisältää seurakunnallisen toiminnan ja hautapalveluiden asiakastiedot. Tietoja luovutetaan laskutusta varten Kirkon palvelukeskukselle palvelusopimuksen perusteella.

Asianhallintarekisteri

Hyvä tiedonhallinta ja asianhallinnan järjestäminen on viranomaisen lakisääteinen velvollisuus. Rekisteri sisältää päätöksiin, sopimuksiin ja muihin asianhallinnassa käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot, luottamushenkilöitten tiedot ja luottamushenkilöitten sidonnaisuudet.

Diakonian asiakasrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään diakonian palvelujen tarjoamista varten. Diakonian asiakasrekisteri sisältää diakonian asiakastiedot.

Perheneuvonnan asiakasrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään perheneuvonnan palvelujen tarjoamista varten. Perheneuvonnan asiakasrekisteri sisältää perheneuvonnan asiakastiedot.

Henkilöstörekisteri

Henkilöstörekisteriä ylläpidetään palvelussuhdeasioiden hoitamiseksi ja Helsingin seurakuntayhtymän työnantajavelvoitteiden, kuten palkanmaksun, hoitamiseksi. Henkilötietoja käsittelee palvelusopimuksen perusteella Kirkon palvelukeskus.

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri on lakisääteinen rekisteri. Henkilötietoja käytetään seurakuntien ja seurakuntayhtymän omassa toiminnassa ja hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Kiinteistötoimen asiakasrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään asuntojen ja muiden tilojen vuokraamista varten. Rekisteri sisältää vuokralaisen tunniste- ja yhteystiedot.

Rekrytointirekisteri

Rekisteriä ylläpidetään rekrytointia varten. Rekisteröityjä ovat työhakemuksen Helsingin seurakuntayhtymälle tehneet.

Toimittajarekisteri

Rekisteriä ylläpidetään hankintojen kilpailuttamista, hankintasopimusten seurantaa sekä ostolaskujen maksamista ja seurantaa varten. Rekisteröityjä ovat tavara- ja palvelutoimittajat.

Vapaaehtoistyöntekijärekisteri

Rekisteriä ylläpidetään vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi. Merkittävä osa vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelystä tapahtuu Kirkkopalvelut ry:n hallinnoimalla vapaaehtoistyo.fi -sivustolla. Tietoja luovutetaan Kirkon palvelukeskukselle laskutusta varten.

Verkkokyselyrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään kyselyjen järjestämiseksi. Rekisteröityjä ovat kyselyihin vastanneet. Rekisterissä on rekisteröidystä tunnistetiedot sekä hänen kysymyksiinsä syöttämät tiedot.

Videovalvontarekisteri

Videovalvontaa suoritetaan järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi. Tietoja luovutetaan poliisille tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.