Päiväkerho

Päiväkerhon ja perheen välillä syntyy kasvatuskumppanuus. Kerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille ja siellä huomioidaan lapsen kehitysvaiheet ja yksilölliset tarpeet.

Lapsi oppii olemaan ja toimimaan ryhmässä. Hänen itsetuntonsa ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät. Hän löytää iloa ja luovuutta kulttuurin, leikin, laulun, askartelun ja hiljentymisen kautta. Lapsi saa tutustua kotikirkkoonsa kaikilla aisteilla. Kristillisenä kasvuympäristönä kotikirkko antaa tilaa lapsen henkiseen ja hengelliseen kasvuun. Lastenohjaajat ovat koulutettuja kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilaisia.


Päiväkerhopaikat ja ajat


Ruoholahden kappelin päiväkerho on tauolla.

Toiminta jatkuu helmikuussa Jätkäsaaressa, Hyvän toivon kappelissa

2 x 3 tuntia viikossa; ma, ke klo 13–16. Kerho on 3–5-vuotiaille. Kerhomaksu 60 euroa/lukukausi.

Lastenohjaaja Maarit Mustakallio p. 09 2340 6116--------------------