Etusivu > Seurakunnat > Meilahden seurakunta > Uutiset > 2018 > 01 >

Infotilaisuudet Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisestä

Infotilaisuudet Meilahden ja Töölön seurakuntien yhdistymisestä

11.01.2018 13:57 / päivitetty 11.01.2018 13:59

Kevään aikana sekä Meilahden että Töölön seurakunnissa järjestetään kirkkokahvien yhteydessä muutama infotilaisuus, joissa kerrotaan ajankohtaista tietoa seurakuntien yhdistymisen vaiheista. Seuraava tilaisuus on Meilahden kirkolla tulevana sunnuntaina 14.1. klo 11 alkavan messun jälkeen. Lämpimästi tervetuloa!

UUTTA SEURAKUNTAA RAKENTAMASSA - 
MEILAHDEN JA TÖÖLÖN SEURAKUNTIEN 
YHDISTYMINEN 2019

Me Meilahden ja Töölön seurakuntien kirkkoherrat yhdessä tervehdimme Teitä, hyvät seurakuntalaiset. Molemmat seurakuntaneuvostot tekivät syyskuussa 2017 yksimielisen ja yhteneväisen aloitteen seurakuntien yhdistymisestä. Sen myötä eräs historian kaari umpeutuu, sillä vuonna 1956 Meilahti itsenäistyi Töölöstä omaksi seurakunnakseen. Nyt palaamme takaisin yhteen ja muodostamme pohjoiseen kantakaupunkiin seurakunnan, joka pystyy turvaamaan kasvavan jäsenmäärän laadukkaan palvelemisen myös tulevaisuudessa.

Yhdistymishanke pohjautuu Meilahden ja Töölön seurakuntien vahvaan yhteiseen tahtotilaan katsoa eteenpäin, ja palvella jäseniään ja muita asukkaita entistä monipuolisemmin. Asian kartoitus käynnistyi keväällä 2017. Kesällä laadittiin selvitys yhdistymisen keskeisistä perusteista ja vaikutuksista toiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen. Syksyllä lähti Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille yhteinen aloite, että Töölön ja Meilahden seurakunnat lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan uusi Töölön seurakunta. Sen alueena on seurakuntiemme rajojen mukainen alue, mukaan lukien kasvava Suur-Pasila. Sinne valmistuu 2020-luvulla nykyaikaista kaupunkikulttuuria edustava Helsingin uusi City-keskusta. Sen ytimeen, Triplaan, tulee 466 m2 seurakuntakeskus.

Nykyään kirkossa ja yhteiskunnassa puhutaan paljon rakenteellisten uudistusten tärkeydestä. Tie puheista päätöksiin ja toimeenpanoon ei aina ole mutkaton. Monin paikoin muutostarve tiedostetaan, mutta mitään ei tapahdu. Töölön ja Meilahden seurakuntien tuleva yhdistyminen on selkeä osoitus siitä, että molemmissa seurakunnissa sekä luottamushenkilöt, työntekijät ja muut vastuunkantajat sekä haluavat että kykenevät toimimaan etupainotteisesti ja vastuullisesti. Helsingissä seurakunnilla on jo nyt tarve moniin sopeuttamistoimiin. Mitä aikaisemmin tunnistetaan ja tunnustetaan rakenteellisten ja strategisten muutosten hyöty ja välttämättömyys, sitä hallitummin ja paremmin turvataan ja kehitetään kaikki ikäluokat huomioivaa arjen seurakuntatyötä.

Hyvä seurakuntalainen, seurakunta on Sinun hengellinen jäsenyhteisösi. Se on kastettujen joukkue, joka koostuu jäsenistään ja on jäseniään varten. Seurakunnan jäsenyys 
tukee kristittynä elämistä. Jumalanpalveluksissa jokainen kävijä saa hiljentyä ja yhdessä muiden kanssa olla Jumalan Sanan, rukouksen ja ehtoollisen äärellä. Rikas musiikkitarjonta ravitsee ´sielua ja sydäntä´. Kuten tunnettua, seurakunta on monien merkityksellisten palvelujen tarjoaja. Kädessäsi oleva kevätesite antaa hyvän yleiskuvan seurakuntasi 
nykytoiminnasta.

Yhdistymisen myötä haluamme varmistaa sen, että koko uuden seurakunnan alueella 
jokainen saa tasapuolisesti nämä palvelut helposti, nopeasti ja laadukkaasti. Tämä koskee niin ilon kuin surun hetkiin liittyviä kirkollisia toimituksia, henkisen ja hengellisen tuen antamista kohtaamisten ja keskustelujen kautta, apua tarvitsevien diakonista auttamista, ja rippikoulua. Säännöllinen toiminta pienryhmineen, teemailtoineen ja kirkkokahviloineen, retket ja leirit, lasten ja nuorten parissa tehtävä kasvatustyö kerhoineen ja nuorten-
iltoineen sekä tapahtumat ´kirkonmäellä ja toreilla´, antavat elämään mielekästä sisältöä.

Seurakuntalaisena Sinulla on oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nykyään ilahduttavan moni haluaa antaa aikaansa, osaamistaan ja kokemustaan yhteisen hyvän tekemiseen. Teemme jo nyt paljon yhteistyötä päiväkotien, koulujen, 
partiolippukuntien, asukasseurojen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuudessa nämä vapaaehtoistoiminnan ja yhteistyöverkostoissa toimimisen mahdollisuudet laajentuvat ja sen myötä osaaminen vahvistuu.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara tulee Helsingissä entisestään kaventumaan. Suuremmassa seurakunnassa on mahdollista käyttää resursseja tehokkaammin ja joustavammin. Yhdessä saamme enemmän aikaan kuin erillään toimien. Tämä ymmärrys ohjaa kohti yhdistymistä. Sen myötä turvataan koko seurakunnan alueella monikäyttöiset toimitilat, riittävä ja osaava henkilöstö, tavoittava viestintä, nopean toiminnan projektit ja jatkuvuus eri yhteistyöhankkeissa.

Vuoden 2018 aikana järjestämme yhdistymiseen liittyviä informaatio- ja keskustelutilaisuuksia, joihin haluamme jo nyt toivottaa Sinut tervetulleeksi!

Siunaavin terveisin
Hannu Ronimus ja Auvo Naukkarinen