Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuosittain järjestämä kansalaiskeräys. Sen tuotto käytetään kaikkein heikoimpien ihmisten auttamiseen kotimaassa ja kehitysmaissa.

Vuoden 2017 teema on ihmiskaupan torjuminen. Ihmiskauppa on vakava yksilön vapauteen kohdistuva rikos, jonka uhrilla on oikeus saada apua ja suojelua. Se on rikollista toimintaa, jossa rikoksentekijä vaikuttaa uhrinsa päätöksentekokykyyn esimerkiksi erehdyttämällä, alistamalla tai käyttämällä hyväksi uhrin haavoittuvaista asemaa.

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan erityisesti nuorten syyrialaisten koulutusta. Kouluissa tila loppuu kesken, ja pakolaisista yli kolmasosa oli viime vuonna koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa nuorille muun muassa englanninopetusta, ammatillista koulutusta sekä psykososiaalista tukea, ja järjestää vapaa-ajan toimintaa, kuten jalkapalloa ja sirkuskoulua.

Pakolaisena elävillä nuorilla on vaarana joutua ihmiskaupan uhriksi. Usein nuorille luvataan työtä länsimaissa esimerkiksi kauneushoitolassa, ravintolassa tai kotiapulaisena. Houkuttelija on joskus tuttava tai sukulainen. Joku, jonka nuori tuntee hyvin. Kun nuori saapuu perille, totuus voi olla toisenlainen. Ihmiskaupan uhreja tulee Suomeen vuosittain. Malmin seurakunnan alueella asuu tai työskentelee kenties kymmeniä uhreja.

Suomessa ihmiskaupan uhreista suurin osa jää tunnistamatta. Uhri saattaa vapautua omin ja lähipiirin voimin, mutta rikollinen saa jatkaa toimintaansa vapaasti. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Yhteisvastuukeräys on vuosien varrella auttanut Suomessa mm. vanhuksia, lapsia, sairaita, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia sekä vankilasta vapautuneita henkilöitä. Rahaa on kanavoitu myös kehitysmaihin kaikkein hädänalaisimmille ihmisille kirkon kriisiavun ja Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kerätystä summasta 20% menee keräyskuluihin ja vaikuttamistoimintaan. Jäljelle jäävästä tuotosta 60% ohjataan ulkomaan kohteeseen ja 40% kotimaan avustustoimintaan.

-----

Yhteisvastuu 2016 torjui nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa

Ugandassa vuonna 2016 kerätyillä varoilla tuettiin Rwamwanjan pakolaisleirille rakennettua ammattikoulua. Koulu avattiin joulukuussa 2015. Nyt sen ensimmäiset oppilaat ovat valmistuneet. Monien valmistuneiden elämä näyttää toiveikkaammalta. He ovat saaneet enemmän rohkeutta. Avun vei perille Kirkon Ulkomaanapu.

Suomessa tuettiin nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etsittiin ja ohjattiin partion pariin muun muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta. Keräysvaroin tuettiin myös Sisupartiotoimintaa, jossa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pääosin aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Myös Malmin seurakunnan alueella toimii Sisupartio, Pihlajamäen Aarnivalkeissa.

----

Lahjoita, tule kerääjäksi, osallistu yhteisvastuutapahtumiin. Mikä on sinun tapasi auttaa?

Tule lipaskerääjäksi ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi asuinalueesi diakoniatyöntekijälle. Jo tunti tai pari ajastasi on suureksi avuksi. Seurakunnan alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia (konsertteja, myyjäisiä, toritapahtumia ym.) keräyksen hyväksi.

Malmin seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen liittyviä lisätietoja voi tiedustella Sari Hakurilta, p. 09 2340 4455, sari.hakuri@evl.fi.

Lahjoita:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki
FI14 5000 0120 2362 28
Danske bank
FI81 8000 1600 0516 51
Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

Kiitos lahjoituksestasi!

Lisätietoa muista lahjoitustavoista Yhteisvastuun valtakunnallisilta sivuilta.

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräys keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän.
Vuoden 2016 keräyksen tuotolla Suomessa autettiin syrjäytymisvaarassa olevia, vammaisia ja vähävaraisia nuoria partiotoiminnan pariin.