Etusivu > Hautausmaat >

Muistomerkkiohjeet

Muistomerkkiohjeet

Vainajien muistaminen hautamuistomerkin avulla on vuosisatainen, kaunis ja arvokas perinne. Tyypillisin muistomerkki Suomessa on nykyään hautakivi. Muistomerkkien sijoittaminen haudalle on vapaaehtoista. Helsingin seurakuntayhtymä ei vaadi omaisia hankkimaan haudalle muistomerkkiä.

* * *
TIEDOTE (12/2017):

Asennuskielto on voimassa kaikilla Helsingin hautausmailla.

Kaiverrettavien kivien hakemisen tai palautusten suhteen tulee olla yhteydessä
hautausmaan kivilupavastaavaan.

Tiedotamme keväällä asennuskiellon raukeamisesta.


* *.*


- Millaisia muistomerkkejä Helsingin hautausmaille voi pystyttää?

- Kuinka asennus Helsingin hautausmailla tulee tehdä?

Näihin ja muihin kysymyksiin löydät vastaukset ohjeistuksestamme:
HSRKY_muistomerkkiohjeistus_vrs_2017_1.1.pdf (pdf, 7.29 Mt)


Kaikki haudalle asennettavat muistomerkit tulee hyväksyttää hautausmaalla jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma toimitetaan kyseiselle hautausmaalle ennen muistomerkin valmistamista. Älä siis tilaa kiveä ennen kuin suunnitelma on hyväksytty! Suunnitelma tehdään tavallisimmin yhteistyössä esim. hautakiviveistämön edustajan kanssa. Suunnitelman voi laatia mm. lomakkeelle joka on ladattavissa tältä sivulta.
Muistomerkkejä määrittävät hautausmaiden korttelikohtaiset käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät mittarajoitukset ja määräykset. Ne ja kattavat ohjeet suunniteluun löytyvät muistomerkkiohjeistuksesta.

Pyrimme kuuntelemaan omaisten toiveita ja samalla vaalimaan hautausmaiden turvallisuutta ja arvokkuutta.

Entä jos olemassaolevaa muistomerkkiä pitäisi muuttaa?

Kun tehdään muutoksia vanhoihin muistomerkkeihin, kaikkien hautaan oikeutettujen omaisten ja sukuhaarojen on käytävä keskustelua keskenään.
Tällöin täytetään myös muutoslupahakemus.

Muutoslupahakemus tarvitaan, jos

  • muistomerkki uusitaan kokonaan
  • muistomerkki käännetään, kun etusivu on täyttynyt tekstistä
  • olemassaolevat tekstit poistetaan tai asemoidaan uudelleen
  • muistomerkin sijaintia haudalla muutetaan
  • vanha hautakivi poistetaan

Hakemuslomakkeet

Hautamuistomerkkisuunnitelma (pdf, 0.19 Mt) Muutoslupahakemus (pdf, 0.18 Mt) HSRKY_muistomerkkiohjeistus_2017 (pdf, 7.29 Mt)

Lupahakemusten lähettäminen

Lähetä täytetty ja skannattu pdf-lomake ko. hautausmaan kivilupien sähköpostiosoitteeseen:

Hietaniemi ja Kulosaari

kiviluvat.hietahsrky@evl.fi

Honkanummi ja Östersundom

kiviluvat.honkahsrky@evl.fi

Malmi

kiviluvat.malmihsrky@evl.fi

Maunula

kiviluvat.maunulahsrky@evl.fi

  • Viestin otsikossa tulee olla vainajan nimi ja hautaosoite eli hautatunnus
  • Hakemukset voi toimittaa myös postitse
  • Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä


Kivilupavastaavat

Hietaniemen hautausmaa

Kalervo Mattila
kappeliesimies
09 2340 2821

Honkanummen hautausmaa

Jyrki Heiskanen
kappelityönjohtaja
09 2340 2937

Kulosaaren hautausmaa

Ari Pipatti
ylipuutarhuri
09 2340 2801

Maunulan uurnalehto

Mika Tervahauta
Erityisammattimies
09-23402960

Malmin hautausmaa

Simo Siipola
kappelityönjohtaja
09 2340 2855

Östersundomin hautausmaa

Jyrki Heiskanen
Honkanummen hautausmaa

09 2340 2937