Sukututkimus

Keskusrekisteri palvelee sukututkijoita tekemällä tutkimuksessa tarvittavia sukuselvityksiä.

Keskusrekisteriin on arkistoituna Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 1856 lähtien. Sitä vanhempia kirkonkirjoja säilytetään Kansallisarkistossa.

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tulee tutkimuksen tekijän toimittaa henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen sukututkimus.helsinki(at)evl.fi tai postitse osoitteeseen Keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy lomakemalli ja täyttöohjeet rekisteriselosteen laatimista varten.

TILAA SUKUTUTKIMUS

Tutkimustarkoituksiin käytettävien sukuselvitysten laadinnasta veloitettavat maksut

Toimitusajat ja hinnat

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Tästä johtuen toimitusaika on noin kuukauden.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Omatoiminen sukututkimus

Keskusrekisterillä ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.

Yli sata vuotta vanhoja rippikirjoja, historiakirjoja ja muuttaneiden luetteloita voi tutkia omatoimisesti Kansallisarkiston tutkijasalissa: Rauhankatu 17, 00170 Helsinki.

Kansallisarkistossa on käytettävissä mikrokorttien käyttökopiot vuosilta 1722–1906. Lisäksi digitoituja kirkonkirjoja on omatoimisen tutkijan käytössä sekä arkistolaitoksen yksiköissä että internetissä digitaaliarkistossa. Internetissä on tutkittavissa 125 vuotta vanhempi digitoitu aineisto. Tarkempia tietoja voi tiedustella suoraan arkistolaitoksen yksiköistä.

Suomen sukuhistoriallisella yhdistyksellä on myös digiarkisto.

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata

verkkolomakkeella

tai asioimalla suoraan paikan päällä:
Helsingin seurakuntien keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.

Lisää sukuselvityspalveluiden yhteystietoja

2.5.2017 lähtien otamme sukututkimustilauksia vastaan sähköisesti vain verkkolomakkeella.

Linkit

Arkistolaitos

Seurakuntien aineistojen kuvailutiedot

Suomen Sukututkimusseura

Sukututkimustoimialan käytännesäännöt

Siirtolaisinstituutti

Asiaa tietosuojasta

Suomen sukuhistoriallinen yhdistys