Tutkijalle

Sukututkimukseen tarvittavia sukuselvitykset tilataan Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä. Keskusrekisteriin on arkistoituna Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 1856 lähtien.

Helsingin seurakuntien jäsentilastot löytyvät verkosta vuodesta 2004 lähtien.