Hautojen hoito

Haudan hoito on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Hauta tulee pitää siistinä. Haudan voi hoitaa itse tai antaa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoidettavaksi yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Haudan hoito tilataan hautapalveluista tai hautausmaiden toimistoista. Alueilla, jotka on päätetty pitää yhtenäisen hoidon alueina, hautainhoitorahasto hoitaa haudat erikseen vahvistettua maksua vastaan. Seurakuntayhtymä hoitaa hauta-alueet muistolehdoissa, joissa ei ole erillisiä hautapaikkoja.

Haudan ruoho-, hiekka- tai kukkahoidosta voidaan tehdä sopimus yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Ruoho- tai hiekkahoidosta voidaan lisäksi tehdä sopimus 25 vuodeksi. Muistomerkkien ja reunakivien hoidot eivät sisälly hoitosopimuksiin.

Ruoho- ja hiekkahoidot

Suurin osa haudoista on nykyään ruohopeitteisiä. Ruohohoito tarkoittaa haudan ruohopeitteen säännöllistä leikkaamista, kastelua sekä lannoittamista. Ruoho pyritään leikkaamaan joka toinen viikko koko hoitokauden ajan.

Hiekkapeitteisiä hautoja on nykyään vain Hietaniemen ja Kulosaaren hautausmailla. Haudan hiekkahoito käsittää hiekkapinnan puhdistuksen roskista ja rikkaruohoista sekä tarvittaessa koristehiekan vaihdon.

Uusissa hautakortteleissa hautaan kuuluu usein nurmen perushoito, joka maksetaan hautaa lunastettaessa ja hallinta-ajan pidennyksen yhteydessä.

Kukkahoito

Kukkahoitoja myydään kesäkaudeksi, joka alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun lopussa. Kukkahoidon voi tilata haudalle, jolla on voimassaoleva ruoho- tai hiekkahoidon sopimus. Hautausmailla kukkavalinnat tekee alueen puutarhuri. Ruusuhoitojen myynnistä on luovuttu kokonaan, koska ruusut eivät ole menestyneet haudoilla. Joillekin alueille kukkahoitoja ei voi tilata lainkaan.

Hautainhoitorahasto

Helsingin seurakuntien hautausmaiden hoitoa varten perustettiin viime vuosisadan alussa hautainhoitorahasto. Sen varat koostuvat hautojen hoitomaksuista. Lisäksi rahaston taloutta on vuosien aikana parannettu sijoitustoiminnalla.

Rahaston tarkoituksena on turvata hautojen kunnossapito ja hoito sekä lisätä hautausmaiden yleistä esteettistä arvoa. Hautainhoitorahasto on tarkoitettu vain hautojen hoitoon, joten se pidetään irrallaan seurakuntayhtymän muusta omaisuudesta.

Hautainhoitorahaston toiminnasta vastaavat seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö, kiinteistöjohtaja ja hallintojohtaja.

Hautapalvelut

p. 09 2340 6000

Hautausmaat

Hautainhoitohinnasto (pdf, 0.16 Mt)

Lisää hautapalvelujen yhteystietoja

.....

Kuva: Terhi Anneli Koivisto