27.09. Onneksi olkoon: Vesa | Palaute
Vuosaaren seurakunta

Seurakuntavaalit 2022 | Valitsijayhdistykset Vuosaaressa

Vuosaaren seurakunta

31.03.2022, 11:13 /  päivitetty 16.09.2022, 23:05
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Asetu rohkeasti ehdolle seurakuntavaaleissa. Tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022.

Seurakuntavaalit marraskuussa 2022

Seurakuntavaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. 

Äänioikeus on kaikilla yli 16-vuotiailla kirkkoon kuuluvilla.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoon ja edustajat Helsingin seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Luottamushenkilöt valitaan nelivuotiskaudeksi.

Ehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten taustalla on usein jokin ehdokkaita yhdistävä arvopohja, teema tai ajatusmaailma.

Valitsijayhdistys perustaa ehdokaslistan. Ehdolle voi asettua sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon, tai vain toiseen näistä.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Vuosaaressa on kolme valitsijayhdistystä, jotka esittäytyvät alla. Jos haluat valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ota yhteyttä listan yhteyshenkilöön.

Voit myös itse perustaa valitsijayhdistyksen. Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen löydät seurakuntavaalit sivustolta.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16.

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi?

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Asetu rohkeasti ehdolle seurakuntavaaleissa. Tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022.

Jos haluat jo olemassa olevan valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ota yhteyttä listan yhteyshenkilöön. Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen.

Asetu ehdolle sellaisena kuin olet.

Lue lisää seurakuntavaaleista

seurakuntavaalit.fi

Kuka voi olla ehdokas?

Vuosaaren seurakunnan valitsijayhdistykset (aakkosjärjestyksessä)

TOIVO

Me Vuosaaren seurakunnan kokoomuslaiset luottamushenkilöt ja –ehdokkaat olemme eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä hyvin tavallisia vuosaarelaisia. Pidämme tärkeänä ja pyrimme toiminnallamme edistämään tavallisten seurakuntalaisten ”kuluttajansuojaa” evankelisluterilaisen kirkon palveluissa ja jumalanpalveluksissa.

Seurakunnan kristillinen sanoma pohjautuu perinteisiin ja isänmaallisiin arvoihin. Yhteiskunnan perusyksikkö on koti ja perhe. Näissä molemmissa toteutamme arjen kristillisyyttä. Seurakunta on meille turvallinen, hyväksyvä ja yhteisöllinen kohtauspaikka Jumalan sanan ääressä.

Haluamme, että Vuosaaren seurakunta on avoin, yhteisöllinen ja suvaitsevainen kaikenikäisille asukkaille, kaikenlaisille ihmisille, erilaisille perheille ja yksinäisille. Myös maahanmuuttajat toivotetaan seurakuntaan mukaan. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Kirkko on meitä jokaista varten!

Valitsijayhdistyksen yhteyshenkilö: Timo Raittinen, 0400 431 726, timo.raittinen@trainmark.fi

Tulkaa kaikki Vuosaari

Jokainen on tärkeä sellaisena kuin on. Kirkon on tärkeää tukea kaikenlaisia perheitä, pareja, eronneita ja sinkkuja. Tuemme vammaisten aktiivista osallistumista. Keskustelemme eri tavoin ajattelevien kanssa kunnioittavasti ja rakentavasti.

Otamme huomioon vuosaarelaisen moninaisuuden ja kulttuurisen rikkauden. Jumalan rakkaus ja huolenpito kuuluvat kaikille. Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen on mahdollistettava.

Ammattitaitoisista työntekijöistä ja motivoituneista vapaaehtoisista ja seurakuntalaisista muodostuu kirkon voima. Rinnalla kulkeminen lähellä ja kaukana on tärkeää. Kirkon pitää kuulla köyhien ja syrjäytettyjen ääni ja toimia ympäristön puolesta. Resursoimme diakoniaa Vuosaaressa ja maailmalla tuntuvasti. Kirkko elää mukana arjen iloissa ja suruissa.

Kirkko kuuluu kaikille!

Valitsijayhdistyksen yhteyshenkilö: Matleena Järviö, matleena.jarvio@gmail.com

Vastuunkantajat

Vuosaaren seurakunnan Vastuunkantajien periaatteet.

Jumalan hyvä sanoma, evankeliumi, on tarkoitettu kaikille. Seurakunnan tehtävä on välittää evankeliumia ja auttaa ihmisiä yhteyteen Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Vastuunkantajat tahtovat pitäytyä seuraaviin periaatteisiin:

1. Raamattu. Opetuksemme ja toimintamme tulee perustua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.

2. Seurakunta. Seurakunta tukee ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa ja kannustaa jokaista osallistumaan. Elävässä seurakunnassa on tilaa myös herätysliikkeille.

3. Evankeliumi. Hyvän sanoman välittäminen sanoin ja teoin niin kotimaassa kuin ulkomailla on seurakunnan perustehtävä, jossa apuna ovat kaikki kirkon lähetysjärjestöt.

4. Ihmiset. Kutsumme uskosta osattomia ja seurakunnasta vieraantuneita Vapahtajan ja seurakunnan yhteyteen.

5. Perhe. Tuemme perheitä, kristillisiin arvoihin perustuvaa lasten ja nuorten kasvatusta, sekä miehen ja naisen välistä avioliittoa.

6. Rakkaus. Kannamme huolta heikommassa asemassa olevista ja autamme avuntarvitsijoita.

Valitsijayhdistyksen yhteyshenkilö: Heikki Pynnönen, 040 530 4982, heikki.pynnonen51@gmail.com.