Etusivu > Uutiset ja tapahtumat > Uutiset > 2014 > Lokakuu >

Seurakuntavaalit 2014: Vaalikoneesta selviää ehdokkaan kanta homoliittoihin ja kirkon talouteen

Seurakuntavaalit 2014: Vaalikoneesta selviää ehdokkaan kanta homoliittoihin ja kirkon talouteen

13.10.2014 16:26 / päivitetty 14.10.2014 12:17

Seurakuntien vaalikone on avautunut äänestäjille osoitteessa mtv.fi/seurakuntavaalit sekä seurakuntavaalit.fi .

Helsingin 670:stä seurakuntavaaliehdokkaasta peräti 635 on vastannut vaalikoneen kysymyksiin, joten vastausprosentti nousee noin 95:een. Kirkkohallitus on toteuttanut valtakunnallisen vaalikoneen yhdessä MTV:n kanssa. Vaalien ennakkoäänestys on 27.–31.10. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 9.11.2014.

Raamattua ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti

Koko Suomessa kolmasosalle vastaajista ja 40 prosentille helsinkiläisistä Raamattu edustaa Jumalan sanaa, jota ei kuitenkaan tule ymmärtää kirjaimellisesti. Vastanneista vain noin kolme prosenttia pitää Raamattua kirjaimellisesti totena.

Ehdokkaat pitävät tärkeimpinä kirkkoon kuulumisen syinä lähimmäisenrakkautta ja elämänarvoja sekä henkilökohtaista uskoa. Ehdokkaiden näkemykset poikkeavat yleisistä kirkkoon kuulumisen syistä, joita ovat kirkolliset toimitukset sekä kirkon tekemä auttamistyö.

Helsingissä lähes 30 prosenttia ehdokkaista kannattaa varauksetta samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä. Noin puolella vastaajista ei ole asiasta ehdotonta mielipidettä, ja noin viidennes sallisi kirkkohäät yksiselitteisesti vain heteropareille. Koko Suomen lukuja tarkasteltaessa 27 prosenttia vastustaa samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä ja 11 prosenttia katsoo, että kirkon tulisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Talouden heiketessä ollaan valmiita myymään kiinteistöjä

Seurakuntien talouden heiketessä ehdokkaat näkevät ensisijaisena ratkaisuna kiinteistöistä luopumisen ja seurakuntayhtymien muodostamisen. Kielteisimmin suhtaudutaan toiminnan leikkaamiseen ja työntekijöiden vähentämiseen.

Ehdokkaat näkevät parempana vaihtoehtona seurakuntayhtymien muodostamisen kuin seurakuntaliitokset. Seurakuntayhtymä tarkoittaa saman kunnan alueella olevien seurakuntien yhtymää.

Kokoomus ja SDP puoluetaustoista yleisimmät

Puoluetaustansa kertoneista suurin osa koko maassa edustaa Keskustaa ja Kokoomusta, kolmantena tulee SDP. Helsingissä taas Kokoomusta edustavia on eniten ja toiseksi eniten on SDP:n edustajia. Vihreät ovat kolmantena lähes tasoissa SDP:n kanssa.

Helsingissä selvästi yli puolet vaalikoneeseen vastanneista ei ole nimennyt itselleen mitään hengellistä taustayhteisöä. Jos taustayhteisö oli valittu, lähimmäksi hengelliseksi taustayhteisöksi helsinkiläiset mainitsivat evankelisuuden, sitten herännäisyyden. Varsin yleisiä vastauksia olivat myös Tuomas-yhteisö, ekumeeninen liike ja viides herätysliike. Koko Suomessa tärkeimmiksi taustayhteisöiksi mainittiin evankelisuus, viides herätysliike, herännäisyys ja lestadiolaisuus.

Ehdokkaat peräävät läsnäoloa somessa

Seurakuntien tärkeimpinä tehtävinä helsinkiläisehdokkaat pitävät jumalanpalveluselämää, heikompien auttamista ja kirkon kasvatustyötä, kuten kerhot ja rippikoulut. Päättäjinä he haluaisivat vaikuttaa ennen kaikkea toiminnan suunnitteluun.
Kaikkiin kirkon jäseniin verrattuna ehdokkaat osallistuvat keskimääräistä aktiivisemmin jumalanpalvelukseen, näin Helsingissäkin.

"Seurakuntavaaliehdokkaat ovat vaalikoneen vastausten perusteella arvoiltaan konservatiivisempia, osallistuvat seurakunnan toimintaan aktiivisemmin sekä korostavat kirkon hengellistä tehtävää enemmän kuin jäsenistö yleensä", Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen sanoo.

Vaalikoneeseen vastanneet kannattavat seurakunnan vahvempaa läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Samoin yli puolet vastanneista korostaa seurakunnan merkitystä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toiminnassa.

Ehdokkaita on vaalikoneessa noin 15 500, joista noin 10 700 vastasi kysymyksiin. Kaikkiaan seurakuntavaaleissa on ehdokkaita yli 19 000, mutta osa ehdokkaista on ehdolla sekä seurakuntayhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

(Kirkon tiedotuskeskus/Kirkko Helsingissä, Viestintä)

Vaalikone löytyy samasta osoitteesta kuin Pyhä kabinetti -animaatiotkin. Maanantaina 13.10. julkaistaan vaalikone ja seuraava jakso Pyhää kabinettia osoitteessa: mtv3.fi/seurakuntavaalit .