07.08. Onneksi olkoon: Lahja | Palaute
Koko Helsinki

Työraiteet tukee työllistymisessä

Yhteinen seurakuntatyö

17.12.2020, 12:09
Helsingin seurakunnilla on vuosien kokemus heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä.
Ravintolatyöntekijä kokoaa ruoka-annosta lautaselle

Tällä hetkellä on meneillään Euroopan sosiaalirahaston tukema Työraiteet-hanke, jossa on mukana muutamia seurakuntayhtymän yksikköjä ja helsinkiläisiä seurakuntia. Sen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien helsinkiläisten työllistymisedellytysten parantuminen ja työ- tai opiskelupaikan löytyminen työkokeilun ja suunnitelmallisen jatkopolutuksen kautta.

Keinoina työllistymisedellytysten parantamiseen on vahvistaa osallistujien elämänhallinnan taitoja ja osallisuuden kokemusta henkilökohtaisesti annettavan tuen sekä Cable-menetelmään pohjautuvan yhteisövalmennuksen avulla.

Hanke tukee lisäksi seurakuntien työpaikkaohjaajina toimivien työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia. Hankkeen työntekijät ottavat koko ajan vastaan ilmoituksia seurakuntayhtymän yksiköiden ja seurakuntien työkokeilupaikoista.

Hankkeen pääkohderyhmä on 18–29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ohjautuvat hankkeeseen muun muassa Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), seurakuntien ja Stadin ammattiopiston kautta.

Kohderyhmään kuuluvat myös 30–44 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät ja/tai osatyökykyiset sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, joilla voi ikänsä puolesta olla vaikeuksia työllistyä vapaille työmarkkinoille. He ohjautuvat hankkeeseen muun muassa Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.

Työraiteet-hanke on käynnissä 1.3.2020–31.8.2022.

Seurakunnilla on vuosien kokemus työkokeilupaikkojen tarjoamisesta

Helsingin seurakunnat pitävät osatyökykyisten tukemista työelämään erittäin tärkeänä. Seurakunnilla on ollut kolme projektia, jonka turvin palkkaamme vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia ja osatyökykyisiä määräaikaisesti. Ensimmäisenä oli Helsingin seurakuntayhtymän rahoittama Työtä kohti -hanke vuosina 2015-2019. Seuraavat hankkeet ovat saaneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta: Kykyportaat-hanke vuosina 2018-2020 ja nykyinen Työraiteet-hanke on vuosina 2020-2022.

”Haluamme tukea näiden ihmisten elämänlaatua sekä erilaisia elämänhallintaan ja työelämään siirtymiseen liittyviä taitoja. Tavoite on ollut myös tukea siirtymistä avoimille työmarkkinoille”, kertoo työllistämishankkeissa toiminut Tarja Koivumäki.

Aiemmissa projekteissa Helsingin seurakunnat ovat solmineet vuosina 2015-2019 noin kaksi sataa määräaikaista osa-aikaista työsuhdetta. Työkokeilujakson jälkeen osallistujat palkattiin uudelleen samaan työpaikkaan tai he siirtyivät opiskelemaan.

Lisäksi seurakunnat ovat työllistäneet vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia omalla rahoituksellaan.

Nyt käynnissä olevassa Työraiteet-hankkeessa on solmittu noin kymmenen työkokeilusopimusta. Työraiteet hankkeen työpaikkoina toimivat esimerkiksi Matteuksenkirkon, Pekanraitin ja Hermannin diakoniatalon Waste & Feast -ravintolat.

Aiemmassa Kykyportaat -nuorten työllisyyshankkeessa nuoria valmennettiin yhteistyössä Stadin ammattioppilaitoksen kanssa päätavoitteena parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

”Keinoja työllistymisen tueksi on löydettävä lisää. Kehitämme Helsingin seurakunnissa parhaillaan seurakuntien keinoja ja väyliä siihen, kuinka tukea parhaiten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia ja osatyökykyisiä kunkin lähtökohdista, sen hetkisistä elämän ehdoista käsin kohti oman näköistä ja kokoista työelämää”, Koivumäki kertoo.

Lue lisää:

Työraiteet Facebookissa

ESR tukee diakoniahankkeita -artikkeli

Kykyportaat-hankkeesta saatuja hyödyt tulivat esille Maija Haapion Diakonia-ammattikorkeakouluun tekemässä tutkielmassa. Opinnäytteen mukaan työkokeilu oli nuorille merkityksellistä. Nuoret kertoivat, että työkokeilu antoi heidän elämäänsä päivärytmin ja se oli mielekästä sekä tarkoituksellista toimintaa. Erityisen tärkeää oli yhteisöllisyyden kokemus toisten työkokeilun osallistuneisiin nuoriin ja Waste & Feast -ravintolan henkilökunnan kanssa.

Lue kokemuksia Työtä kohti -hankkeesta marraskuussa 2018 ilmestyneestä Kirkko & kaupunki -lehden jutusta

Kykyportaat-hankkeen kokemuksista voit lukea tästä lokakuussa 2019 ilmestyneestä Kirkko & kaupunki -lehden jutusta

Millaisista tilanteista työkokeilijat tulevat? Helmikuussa 2018 Kirkko & kaupunki -lehdessä julkaistu juttu kertoo lisää.

Työraiteet-hankkeeseen pääsee mukaan myös koevapaudessa olevia vankeja ja mielenterveyskuntoutujia. Elokuussa 2020 Kirkko & kaupunki -lehti kertoi Waste & Feast -ravintoloista.

Haluatko tietää lisää Helsingin seurakuntien työkokeilupaikoista vai haluatko tarjota työkokeilupaikan? Työraiteet-hankkeessa työskentelevät Tarja Koivumäki ja Kaisa Kauppinen kertovat lisää. Heiltä saa myös tukea koko sen ajan kun yksikössä tai seurakunnassa on työkokeilija.

EU:n sosiaalirahaston logo tähtiympyrä sinisellä pohjalla