30.09. Onneksi olkoon: Sirja, Sorja, Siru | Palaute
Koko Helsinki

Tack Gud för Finland!

28.11.2019, 15:16 /  päivitetty 29.11.2019, 10:41
På Finlands självständighetsdag den 6.12 firar många församlingar tvåspråkiga gustjänster och uppvaktar vid hjältegravarna på orten.

Tvåspråkig gudstjänst kl. 11 med Johannes församling och Lauttasaaren seurakunta i Drumsö kyrka (finska sidan), Kvarnbergsbr. 1. Manifestum medverkar. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 10.30.

Högmässa kl. 12 i Johanneskyrkan. Akademiska sångföreningen medverkar. Högbergsgatan 12.

Gudstjänst kl. 12 i Östersundoms kyrka, Kapellvägen 65, med Matteus församling. Uppvaktning vid hjältegravarna

kl. 13 tillsammans med Vartiokylän seurakunta.

Gudstjänst kl. 14 i Petruskyrkan. Kaffe och tårta efter gudstjänst. Skogsbäcksv. 15. Uppvaktning vid hjältegravarna: Södra Haga kl. 11: Hjältevägen 5, Sockenbacka kl. 12: Fältprostvägen 7, Munksnäs kl. 13: Gert Skyttes park.