25.02. Onneksi olkoon: Tuija, Tuire | Palaute
Koko Helsinki

Sportlovsläger i februari för barn i lågstadieåldern

23.11.2020, 15:54 /  päivitetty 20.01.2021, 14:21
Två barn sitter bredvid varandra i snön

Johannes församling ordnar sportlovsläger för barn i lågstadieåldern 22–26.2.2021 kl. 9–16.30 på Heikasvägen 7, Drumsö. Vi kommer att vara mest utomhus, i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi fungerar i 2 mindre grupper, och tar emot 15 barn per grupp. Meddela i anmälan ifall du önskar vara i samma grupp som någon viss kompis. Lägret blir av om åtminstone 8 deltagare har anmält sig. Som ledare fungerar församlingens barnledare och erfarna vikarier.

Priset för en vecka är 100€ eller 20€ per dag. I priset ingår lunch och mellanmål. Församlingen kan bevilja befrielse från avgiften på ekonomiska grunder. Församlingen skickar en faktura efter lägret.

Barnen är försäkrade från församlingens sida.

Anmälningstiden är 7.12.2020–7.2 2021. Anmälningen sker elektroniskt via länken här.

Vi tar emot barnen i anmälningsordning. Anmälan är bidande. Möjliga annulleringar bör göras senast sju dygn innan lägret börjar. För annulleringar som görs senare debiteras halva priset. Med läkarintyg är det möjligt att annullera senare. Annulleringarna sker via den länk du anmält ditt barn.

Frågor kan riktas till maria.repo-rostedt@evl.fi, tf. ledare för barnverksamheten.