21.04. Onneksi olkoon: Anssi, Anselmi | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Sinustako seurakuntapäättäjä – asetu ehdolle 17.9. mennessä

Kallion seurakunta

06.09.2018, 09:46 /  päivitetty 06.09.2018, 10:34
Marraskuussa pidettävien seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Vaaliehdokkaiksi etsitään kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 17. syyskuuta.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöitä sekä Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon, että seurakuntien omiin seurakuntaneuvostoihin. Seurakuntaneuvostossa päätetään oman paikallisseurakunnan asioista, kun taas Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on koko seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Helsingin seurakuntayhtymään kuuluu tällä hetkellä 18 suomen- ja kolme ruotsinkielistä seurakuntaa.

Toiveena on saada ehdokkaiksi niin uusia kasvoja kuin kokeneita vaikuttajia ja pitkän linjan luottamushenkilöitä varmistamaan seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018.

Tietoja Kallion seurakunnassa perusteilla olevista ehdokaslistoista löydät täältä. Ehdokaslistan voi perustaa itsekin keräämällä vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta saat kotiseurakunnastasi sekä osoitteista seurakuntavaalit.fi ja naviryhma.fi.

Mihin voit vaikuttaa?

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muun muassa kirkollisveron suuruudesta, yhtymän talousarviosta, kirkkojen rakentamisista ja korjaamisista sekä valitsee jäsenet seurakuntayhtymän "hallitukseen" eli yhteiseen kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Näistä päätetään vuosina 2019–2022 Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa

Kuka tarvitsee apua? Mikä väestöryhmä tarvitsee eniten apua juuri nyt? Miten olemme läsnä helsinkiläisten lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? Perustetaanko diakoniataloja? Miten huomioimme työelämän haasteet? Autetaanko maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita? Miten se tehdään?

Paikallisseurakuntien määrä. Millainen seurakuntarakenne luo parhaat mahdollisuudet toimia kaupunkilaisten parhaaksi?

Työn painopisteet. Mitä tehdään yhteisillä rahoilla ja mihin sitä käytetään Helsingin seurakunnissa?

Leirikeskukset. Myydäänkö pois vai pidetäänkö esimerkiksi leirikeskukset ympärivuotisessa omistuksessa kesän rippikoululeirien pitopaikkana?

Yhdessä olemme enemmän. Pääkaupunkiseudun seurakuntien välinen yhteistyö. Miten lisätään seurakuntien välistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla? Millä toimialueilla?

Seurakuntaneuvostossa päätetään paikallisseurakunnan kehittämisestä

Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä sekä palkkaa työntekijät.