28.02. Onneksi olkoon: Onni | Palaute
Koko Helsinki

Roihuvuoren seurakuntaneuvosto päätti vuosien 2021–2022 suuntaviivoista

Roihuvuoren seurakunta

18.02.2021, 09:58 /  päivitetty 22.02.2021, 14:56
Roihuvuoren seurakuntaneuvosto hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen sekä asetti viisi painopistettä vuoden 2022 toimintasuunnitelman lähtökohdiksi. Neuvosto on jo nelivuotisen kautensa puolivälissä.

Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi

Vuosi lähti seurakuntaneuvostossa liikkeelle iloisissa merkeissä: seurakunnan jäsenmäärän todettiin kasvaneen 302 henkilöllä. Kasvualueella nousua oli odotettavissakin, mutta määrä yllätti silti myönteisesti.

Vuoden 2020 toimintakertomusta värittää pandemia

Tammikuun kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus, jossa korostui korona-ajan poikkeusolot. Rajoitukset ovat pakottaneet luoviin ratkaisuihin. Esimerkiksi tärkeiksi kohtaamispaikoiksi muodostuneet kirkkojen kahvilat siirtyivät Facebookiin Korona-ajan kahvilaan ja Roihuvuoren kirkon peruuntunut 50-vuotisjuhla hyppäsi joulun alla juhlavalaistukseksi kirkon ulkoseinälle.

Puhetta valittiin johtamaan maallikko

Puhetta valittiin johtamaan Viking Wuori, joka osoitti kykynsä tehtävään jo neuvoston alkukaudella. Maallikkojäsenen valinta tehtävään ei ole tavallista, mutta käytäntö on osoittautunut hyväksi. Näin kirkkoherra voi paremmin keskittyä esittelemään asioita neuvostolle.

Vuosien 2021–2022 painopisteet

Helmikuun kokouksessa asetettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelman lähtökohdiksi samat viisi painopistettä kuin vuonna 2021. Seurakunnan toiminnan tavoitteet ja resurssien käyttö on ollut pandemiaympäristössä välttämätöntä suunnata toisin kuin toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ennakoitiin. Tässä tilanteessa painopisteiden vaihtaminen ei ole mielekästä.

1) Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten seurakuntayhteyden vahvistaminen. Tähän liittyen hyväksyttiin tämän vuoden rippikoulusuunnitelma, jossa tavoite on toteuttaa kaikki rippikoulut koronarajoitusten puitteissa luovien – aivan kuten viime vuonna. Rippikoulu on nuorille merkittävä etappi ja yhteyksien tärkeys toisiin nuoriin korostuu nykyisenä poikkeusaikana.

2) Alueemme uusien asukkaiden toivottaminen tervetulleiksi sekä yksinäisyyden vähentäminen.

3) Uuden teknologian joustavan ja innovatiivisen käytön lisääminen. Tässä yhteydessä päätettiin päivittää seurakunnan striimausvälineistö ajan tasalle, sillä suoratoisto on tullut seurakuntaan jäädäkseen.

4) Muuttuviin hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Tähän nivoutuvat esimerkiksi kysymykset siitä, miten olla seurakuntana läsnä verkossa ja mitkä ovat nykyihmisen arjessa ne liittymäkohdat, joissa kirkko voi olla tukena ja tarjoamassa evästä.

5) Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta eli toimitaan kestävällä tavalla. Roihuvuoren seurakunta on esimerkiksi systemaattisesti vähentänyt lihankäyttöä kaikissa tarjoiluissaan, kuten iltaruokailuissa. Myös neuvosto itse nauttii kokouskahveillaan kasvistuotteita.

Kirkkolaki eduskunnan käsittelyyn

Poikkeusolot asettavat seurakuntaneuvostolle omat haasteensa. Kirkkolain mukaan seurakuntaneuvosto ei ole päätösvaltainen, mikäli kokoukset pidetään etänä. Näin ollen kokoukset on pidetty Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoilla turvaväleistä huolehtien maskit kasvoilla. Osa jäsenistä on tullut mukaan verkon välityksellä, vaikka eivät voi silloin osallistua päätöksentekoon. Heitä on mahdollisuuksien mukaan edustanut paikan päällä sijainen.

Kirkkolaki otetaan lähitulevaisuudessa eduskunnan käsittelyyn, jolloin käytäntö mahdollisesti päivitetään vastaamaan nykyisten poikkeusolojen viranomaissuosituksia.

Kevätkauden kokoukset

Seurakuntaneuvosto kokoontuu kevätkaudella seuraavasti:

  • ma 15.2.
  • ma 15.3.
  • to 15.4.
  • to 11.5.
  • ti 8.6.