23.09. Onneksi olkoon: Mielikki, Minja, Miisa | Palaute
Koko Helsinki

Rohkeasti yhdessä -prosessissa siirryttiin lausuntokierrokselle: nyt selvitetään, mihin satsataan ja mistä luovutaan

Seurakunnat

27.08.2021, 10:53
Värikkäitä klemmareita ringissä ikäänkuin pitäisivät toisiaan kädestä kiinni.

Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa on käynnissä Rohkeasti yhdessä -prosessi, joka pyrkii turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintaedellytykset toimintaympäristön muuttuessa. Starttivaiheen ja tilannekuvan määrittelyn jälkeen prosessissa on nyt edetty lausuntokierrokselle: yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 26.8. ehdotuksen, joka lähetetään seurakuntiin ja yksiköihin kommentoitavaksi.

Prosessissa pohditaan muun muassa, mihin kirkko Helsingissä satsaa ja mistä karsitaan, mikä on yhteisten työmuotojen ja seurakuntien työnjako sekä miten jatkossa organisoidutaan ja kehitetään eri yksiköiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Etsimme nyt siis keinoja toimintaedellytysten turvaamiseksi kirkolle tässä kaupungissa myös tulevaisuudessa. Kirkolle organisaation rakenteiden ei pidä olla keskeistä. Tärkeää on turvata, että helsinkiläisillä säilyy luottamus ja toivo elämän eri käänteissä”, yhtymänjohtaja Juha Rintamäki sanoo.

Syys-lokakuun lausuntokierroksella otetaan kantaa myös Helsingin seurakuntien kiinteistöjen tulevaisuuteen. Yhteinen kirkkoneuvosto määritteli valmistelun tavoitteeksi, että toiminnan käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärää vähennetään 25 prosenttia viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

”Korostan, että kyse on tässä vaiheessa selvityksestä, jonka pohjalta keskustelut seurakuntien kanssa ovat vasta alkamassa. Korjaus- ja ylläpitokustannukset nousevat tulevina vuosina liian suuriksi, jos emme tee tilojen vähentämistä suunnitelmallisesti ja hallitusti”, kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus sanoo.

”Joudumme luopumaan myös joistakin kirkoista ja kerhotiloista, sillä pelkkien toimistotilojen karsiminen ei riitä. Investointi- ja ylläpitokulut tulevat suurimmaksi osaksi juuri kirkoista. Joukossa on myös sisäilmaongelmista kärsiviä kiinteistöjä, joista osa ei ole seurakuntien käytössä tälläkään hetkellä.”

”Selvityksellä ja sen pohjalta käynnistettävällä yhteisellä tarkastelulla pyrimme varmistamaan, että Helsingissä on jatkossakin kattava verkosto hyvässä kunnossa olevia ja toimintaa tukevia seurakuntien tiloja ja että maamerkkikirkot säilyvät osana helsinkiläistä kaupunkikuvaa”, Rasimus toteaa.