14.05. Onneksi olkoon: Tuula | Palaute
Koko Helsinki

Rådets nya vice ordförande leder ordet

18.02.2021, 14:03
Martina Harms-Aalto ledde församlingsrådets senaste möte den 15 februari. Harms-Aalto är nyvald vice ordförande i Johannes församlings församlingsråd.
En person står och en sitter vid ett bord.

Val av vice ordförande görs för två år åt gången. Harms Aalto valdes till posten för perioden 2021–2022 under rådets sammanträde den 18 januari.

Under samma möte diskuterades möjligheten att vice ordförande kunde leda rådets möten i stället för kyrkoherde Johan Westerlund. Enligt kyrkoordningen (§ 9:1) kan vice ordförande leda möten när kyrkoherden har förhinder eller är jävig, och när kyrkoherden och kyrkorådet gemensamt beslutat så, och det har godkänts av vice ordförande.

Församlingsrådet leds alltid av kyrkoherden, men posten som vice ordförande är viktig eftersom någon av de förtroendevalda medlemmarna väljs till den. Församlingen leds alltså i praktiken av medlemmarna, i samarbete med kyrkoherden. Till församlingsrådets uppgifter hör att bestämma om hurdan verksamhet församlingen ordnar och hur kyrkoskattemedlem används.