05.12. Onneksi olkoon: Selma | Palaute
Koko Helsinki

Pitäjänmäen seurakuntaan haetaan kirkkoherraa

Pitäjänmäen seurakunta

12.08.2020, 09:16 /  päivitetty 18.09.2020, 16:14
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jossa kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:

Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherran viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää

• syvää teologista ymmärrystä kirkon uskosta, sitoutumista siihen ja kykyä sen soveltamiseen tulevaisuuden haasteissa;

• kykyä toimia hengellisenä johtajana muuttuvassa kaupunkiympäristössä;

• kokemusta kaupunkiseurakunnasta, mieluusti pääkaupunkiseudulta;

• valmiutta ja kykyä johtaa muutosten keskellä sekä avoimuutta keskustella seurakuntarajoja ylittävästä yhteistyöstä "rohkeasti yhdessä";

• rakentavaa ja innostavaa otetta johtajuuteen, osaamista hyvän työilmapiirin luomiseen;

• vahvoja viestintätaitoja, avoimuutta eri välineiden ja tekniikoiden käyttöön;

• yhteistyökykyä ja -halua seurakuntalaisten, alueen asukkaiden, yhdistysten, työpaikkojen, opinahjojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa;

• kykyä edistää kristittyjen välistä yhteyttä sekä uskontojen ja katsomusten välistä dialogia;

• halua ja taitoa puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä;

• luontevaa olemusta, jota on helppo myös lasten ja nuorten lähestyä;

• halua edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 11.9.2020 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 22.9.2020 ja 24.9.2020.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella tästä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Kirkkoherra Arto Antturin lähtömessua vietetään sunnuntaina 30.8.2020 klo 10 Pitäjänmäen kirkossa. Antturi siirtyy 1.9.2020 alkaen Medialähetys Sanansaattajien toiminnanjohtajaksi.