17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute
Koko Helsinki

Paavalin seurakuntaneuvosto vetoaa piispoihin ja tuomiokapituleihin: Pappien rankaisemisesta luovuttava, kirkon löydettävä ratkaisu avioliittolain noudattamiseen

Paavalin seurakunta

06.10.2020, 16:08 /  päivitetty 07.10.2020, 09:18
TIEDOTE 6.10.2020
Kädet joista toisen peukalossa sinistä lakkaa ja sormissa sormuksia

Helsinkiläisen Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti tänään 6.10. kokouksessaan lähettää vetoomuksen piispainkokoukselle ja hiippakuntien tuomiokapituleille, jotta evankelis-luterilaisessa kirkossa löydettäisiin ratkaisu samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollistamiseksi.

Nykyinen epäselvä tilanne asettaa niin papit kuin seurakuntalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen, seurakuntaneuvosto toteaa. Siksi samaa sukupuolta olevia pareja vihkivien pappien rankaisemisesta tulee pidättäytyä. Repivä keskustelu loukkaa kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, heidän perheitään ja muita läheisiään.

Piispoilta seurakuntaneuvosto toivoo johtajuutta. Piispojen tulee johtaa prosessia niin, että yhdenvertaisuus ja kaikkien seurakuntalaisten kirkkojärjestyksessä määritellyt oikeudet toteutuvat tasapuolisesti kaikissa hiippakunnissa.

- Lukuisia samaa sukupuolta olevia pareja on Suomessa jo vihitty kirkollisesti avioliittoon. Korkeimman hallinto-oikeuden 18.9. tekemän päätöksen jälkeen on vihkivien pappien määrä vain kasvanut entisestään, sanoo seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtaja Hanna Kalanne.

Paavalin seurakuntaneuvosto on jo aiemmin julkisesti vedonnut kirkon päättäjiin avioliittolakiin liittyen. Lokakuussa 2016 seurakuntaneuvosto toivoi piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen aloittavan valmistelut samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen mahdollistamiseksi. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti, että Paavalinkirkko ja muut seurakunnan tilat ovat käytettävissä kaikkien parien vihkimisiin ja hääjuhliin.

Tämä päätös on edelleen voimassa, totesi Paavalin seurakuntaneuvosto tänään. Samalla se vetosi muiden seurakuntien luottamuselimiin, että ne yhdessä seurakuntansa kirkkoherran kanssa tekisivät vastaavan päätöksen ja osoittaisivat näin oman seurakuntansa olevan kaikkia jäseniään varten.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala pitää seurakuntaneuvoston vetoomusta todella tärkeänä.

- Tavallisia ihmisiä kirkon toiminta hämmentää. Kirkon jäsenten enemmistön ja päätöksentekijöiden avioliittokäsitysten välillä vallitsee syvä ristiriita.

Kanala muistuttaa, että KHO:n ratkaisu koski sitä, minkälaisista asioista tuomiokapitulit voivat lain mukaan antaa papeille varoituksia. KHO ei ottanut kantaa siihen, tulisiko kirkon sallia sateenkaariparien vihkiminen.

Seurakuntaneuvosto päätti vetoomuksesta äänin 12–2.

Seurakuntaneuvosto on seurakuntalaisten keskuudestaan seurakuntavaaleissa valitsema toimielin, joka päättää seurakunnan hallinnosta. Paavalin seurakuntaneuvostossa on kirkkoherran lisäksi 14 jäsentä. Paavalin seurakuntaan kuuluvat Helsingistä Vallilan, Hermannin, Kumpulan, Toukolan, Arabianrannan ja Itä-Pasilan kaupunginosat.

Vetoomus kokonaisuudessaan: Paavalin seurakuntaneuvosto vetoaa piispoihin ja tuomiokapituleihin: Pappien rankaisemisesta luovuttava, kirkon löydettävä ratkaisu avioliittolain noudattamiseen

Lisätietoja: seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Hanna Kalanne, p. 041 501 5944, ja kirkkoherra Kari Kanala, p. 050 433 9898

Paavalin seurakuntaneuvoston jäsenet kasvomaskeissaan 6.10.2020