25.05. Onneksi olkoon: Urpo | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Oulunkylän seurakunnan ehdokaslistat esittäytyvät

Oulunkylän seurakunta

03.10.2018, 12:06 /  päivitetty 03.10.2018, 11:58
Oulunkylän seurakunnassa on kolme ehdokaslistaa: Meidän seurakunta, Tulkaa kaikki ja Sydän vasemmalla. Lue täältä niistä lisää.

Meidän seurakunta

"On tärkeää, että kirkon sanoma saavuttaa laajenevan joukon seurakuntalaisia eri ikäryhmissä. Haluamme olla luomassa yhteisöllistä seurakuntaa, jossa vastuun kantaminen ei jää yksin työntekijöille, vaan myös vapaaehtoisilla on tilaa toimia.

Pidämme tärkeänä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on avointa niin, että seurakuntalaisilla säilyy aito vaikutusmahdollisuus.

Näemme seurakunnan hengellisenä yhteisönä, jossa sanoma Kristuksesta on esillä. Seurakunnan tärkeänä tehtävänä on huolehtia heikoimmista jäsenistään ja pyrkiä vuorovaikutteiseen yhteyteen kaikkien jäsentensä kanssa."

Tulkaa kaikki

"Olemme avarakatseinen kirkon uudistajien ryhmä Oulunkylän seurakunnassa. Haluamme rakentaa seurakuntaa, jonka ovet ovat auki kaikille ja joka toimii rohkeasti armon ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Meille tärkeää on avoin päätöksenteko ja että seurakunnan kirkot ovat yhtäläisesti kaikkien parien käytössä. Olemme mukana #tahdonkirkossa -kampanjassa.

Haluamme kehittää seurakuntamme kirkoista kohtaamisen ja yhdessä tekemisen paikkoja ja pyrimme siihen, että seurakunta on läsnä kaikenlaisten ihmisten arjessa.

Haluamme rakentaa seurakuntaa, joka menee sinne, missä apua, yhteyttä ja rohkaisua kaivataan ja jossa seurakuntalaiset toimivat alueen parhaaksi. Pyrimme tukemaan lapsiperheiden lasten ja nuorten toimintaa ja siihen, että vanhukset saavat apua ja iloa elämäänsä."

Sydän vasemmalla

"Valitsijayhdistyksemme kannattaa oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, tasa-arvoa, vapautta ja ympäristövastuuta.

Kirkon tärkein tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla. Sen työ lasten, nuorten, yksinäisten ja kaikkien seurakuntalaisten arjessa on jatkuttava koko seurakuntamme alueella.

Arvostamme vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä. Vapaaehtoistyöhön ja sen kehittämiseen on panostettava ja on huolehdittava että siihen on riittävät resurssit, kerhoilla ja työpajoilla on käytössään kunnon tilat ja tarvikkeet jatkossakin ja vapaaehtoisten tukena riittävät työntekijäresurssit. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä ja työnjakoa on kehitettävä myös jatkossa. Vapaaehtoiset tukevat työntekijöiden tärkeää työtä, eivät korvaa sitä.

Kirkon on oltava mukana ihmisten elämässä ja autettava hädän hetkellä. Se saa ottaa kantaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi köyhyydestä ja sen poistamisesta. Diakonia on olennainen osa kirkon työtä.

Kirkko kuuluu kaikille. Sen on oltava avoin ja helposti lähestyttävä. Se ei saa syrjiä ketään sukupuolen, ihonvärin, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muunkaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kirkko on paikka, jossa meillä kaikilla on sydän vasemmalla."

Ennakkoäänestys pidetään 6-10.11. ja vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018.