01.12. Onneksi olkoon: Oskari | Palaute
Koko Helsinki

Nuorten vaikuttajaryhmä Paavaliin

Paavalin seurakunta

27.10.2021, 13:33
Paavalin seurakuntaan on perustettu nuorten vaikuttajaryhmä. Asiasta päätti seurakuntaneuvosto lokakuun kokouksessaan. Tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin seurakunnan toiminnassa.

Nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi nimettiin nuorten esittämät Joonas Hiltunen, Pia Kärki ja Elliot Sinisalo. Jatkossa vaikuttajaryhmä täydentää itse itseään ja informoi muutoksista seurakuntaneuvostoa. Kirkkojärjestyksen mukaan vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja ja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Asioita, joiden valmisteluun ja toteutukseen nuoret voivat ottaa kantaa ja osallistua, ovat esimerkiksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, työntekijöiden rekrytointi, tapahtumien ja leirien järjestäminen, tilojen käyttö, messun suunnittelu ja toteutus sekä lapsivaikutusten arvioinnit. Seurakuntaneuvosto piti tärkeänä nuorten kuulemista jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Vuoropuhelun varmistamiseksi sovittiin, että nuorten vaikuttajaryhmä ja seurakuntaneuvosto tapaavat jatkossa vuosittain keskustellakseen järjestelmän toimivuudesta sekä nuorten asioista yleensä.