14.06. Onneksi olkoon: Kielo, Pihla | Palaute
Koko Helsinki

Moniammatillista tukea dialyysipotilaille ja heidän läheisilleen

06.02.2019, 10:46
Dialyysihoidon aloittaminen on aina iso elämänmuutos, ja siihen tarvitaan hyvän hoidon lisäksi monialaista tukea.

Viime loppuvuonna käynnistyi kirkon ja HUSin yhteistyöpilotti Hyvinvoinnin tuki, joka auttaa ja tukee dialyysihoitoa saavia potilaita ja heidän läheisiään. Kyseessä on valtakunnallisestikin ainutlaatuisen laaja kirkon ja terveydenhuollon yhteistyöhanke (mediatiedote).

Dialyysihoidolla hoidetaan munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Hoitoa tarvitaan yleensä useita kertoja viikossa ja se vie useita tunteja kerrallaan.

Hankkeessa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat pappi Paula Enckell, diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakonaho ja nuorisotyönohjaaja Tilda Tiljander. Moniammatillisuudesta on hyötyä, kun kohdataan eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia potilaita sekä heidän perheenjäseniään.

─ Munuaissairauteen sairastuminen on aina kova paikka. Tuki lähtee potilaan tarpeista ja tuen tarve riippuu hänen iästään ja elämäntilanteestaan, korostaa Tilda. – Nuoria potilaita askarruttaa esimerkiksi hoidon sitovuus samoin kuin kysymys sairaan tai terveen ihmisen identiteetistä.

Kirsin mukaan jotkut potilaat saattavat ihmetellä, tarvitsevatko he erityistä tukea. - Korostamme, että meidän kanssamme ei tarvitse puhua kriiseistä eikä diagnooseista, vaan ihan tavallisesti kuulumisista. Usein potilaita mietityttävät sairastumisen aiheuttamat muutokset, sairauden ja työelämän yhteensovittaminen sekä ihmissuhteisiin ja vaikkapa harrastuksiin liittyvät kysymykset.

HUSin mukaan dialyysipotilaat valikoituivat Hyvinvoinnin tuki -hankkeeseen mukaan, koska he ovat toivoneet kattavampaa tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseensa ja myös koska heidän kohdallaan perhe ja muu oma yhteisö kytkeytyvät tiiviisti hoitoon mukaan.

Kotidialyysihoitoon siirtymistä edeltää sairaalassa järjestettävä kotikoulutusjakso, jonka aikana myös Hyvinvoinnin tuen tiimi tapaa potilaat. Tukea on tarjolla kaikille HUS-alueen dialyysipotilaille, mutta erityisesti sitä tarjotaan kotidialyysihoidossa oleville, koska he saattavat olla eniten yksin hoidon kanssa. Heidät kaikki myös tavoitetaan helpoiten.

Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi tiimi järjestää potilaille ryhmätoimintaa. Myös henkilökunnalle on tarjolla tukea. Tiimin järjestämässä keskustelufoorumissa voi vaikka pohtia työssä esiin tulleita kysymyksiä.

HUSin henkilökunta on tyytyväinen hankkeen käyntiinlähtöön. Hoitajilta on tullut palautetta, että nyt he voivat keskittyä varsinaiseen hoitoon, kun muusta tukemisesta vastaa Hyvinvoinnin tuen tiimi.

Johtava sairaalapappi Jussi Ollila ja Töölön kirkkoherra Hannu Ronimus kiittelevät HUSia hyvästä yhteistyöstä. Pilottihanke tukee Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutosta ja on yksi osa Yhteisen kirkkovaltuuston viime vuonna hyväksymistä painopisteistä (sairaalasielunhoidon moniammatillinen tiimi, vakavasti sairaan tukena). Töölön seurakunnalla on hankkeessa iso rooli työn rahoittajana.

Kolmevuotisessa kumppanuushankkeessa ovat HUSin sekä Kirkkohallituksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja Töölön seurakunnan lisäksi mukana Helsingin ortodoksinen seurakunta, potilasjärjestöt, HUS-vertaistuki ja järjestö- ja vapaaehtoistoiminta OLKA.

Hyvinvoinnin tuki -työntekijät tavoittaa arkisin klo 8-16 puhelinnumerosta p. 050 520 5602, sähköposti: hyvinvoinnintuki@hus.fi

Teksti: Eila Jaakola

Kuvateksti: Hyvinvoinnin tuki -hanketta ovat valmistelleet yhteistyössä muun muassa sairaanhoitaja Outi Karvali (vas.), pappi Paula Enckell, HUS Vatsakeskuksen kokemusasiantuntija Anna-Greta Tiira, sairaanhoitaja Johanna Mäenpää, diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakonaho ja nuorisotyönohjaaja Tilda Tiljander.