24.01. Onneksi olkoon: Senja | Palaute
Koko Helsinki

Matteus församlingsråd kommenterar sparåtgärdernas inom ungdomsarbetet

18.09.2019, 14:40
Församlingsrådets beslut på sitt möte den 5.9 att spara in 7 000 euro på konfirmand- och ungdomsverksamheten samt minska motsvarande summa på församlingens inköp av livsmedel har lett till en livlig diskussion.

Församlingsrådets beslut på sitt möte den 5.9 att spara in 7 000 euro på konfirmand- och ungdomsverksamheten samt minska motsvarande summa på församlingens inköp av livsmedel har lett till en livlig diskussion på sociala medier.

Diskussionerna och kommentarerna visar att Matteus mångsidiga verksamhet berör. Vi står inför många utmaningar i och med att budgetramarna stramas åt år för år och verksamhetsmedlen minskar. Frivilligarbetet inom församlingens verksamhet blir därför allt viktigare.

Ungdomsteamet har, som en följd av församlingsrådets beslut, gjort ett förslag till inbesparingar. Förslaget har fått många kommentarer. Inbesparingsbeslutet berör verksamheten för år 2020. Inga beslut har dock ännu fattats hur dessa inbesparingar förverkligas.

Vi jobbar internt med att se över helheten och kommer att informera då vi vet mera. Tack för alla kommentarer och det intresse som visats församlingens verksamhet. Matteus vill vara ett kyrkligt hem för alla.

Annica Söderström

vice ordförande i Matteus församlingsråd