01.12. Onneksi olkoon: Oskari | Palaute
Koko Helsinki

Malmin seurakunnassa etsitään uusia vaihtoehtoja poistuville tiloille

Malmin seurakunta

25.11.2021, 16:30 /  päivitetty 25.11.2021, 17:05
Kirkko karsii tilojaan Helsingissä. Malmin seurakunta etsii tilalle uusia työtapoja ja työtiloja. Tulevaisuudessa papin voi tavata yhä useammin muuallakin kuin kirkon omistamien seinien sisällä.
Malmin seurakunnan erilaisia kiinteistöjä

Helsingin seurakunnat vähentävät kiinteistöjään. Kirkot ja muut tilat omistaa seurakuntayhtymä, jonka vuokralaisia seurakunnat ovat. Perinteisesti kirkko on toiminut omistamissaan tiloissa. Tulevaisuudessa eri puolilla kaupunkia mietitään, löytyisikö edullinen ja joustava vaihtoehto vuokratiloista tai yhteiskäyttötiloista muiden toimijoiden kanssa.  

Malmin seurakunnan tilat on pääasiassa rakennettu 60-80-luvuilla senhetkisiin tarpeisiin. Seurakunnan käytössä on kuusi kirkkoa Malmilla, Pihlajamäessä, Tapanilassa, Jakomäessä, Puistolassa ja Viikissä. Tapanilan kirkosta tehtiin muutama vuosi sitten erityisesti nuorten kokoontumiskirkko. Jakomäen kirkko on käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Korvaavia tiloja etsitään parhaillaan.

Siltamäen ja Tapulin seurakuntakodeista Malmin seurakuntaneuvosto on jo aiemmin tehnyt luopumispäätöksen, mutta tilat ovat vielä käytössä. Malmin entinen seurakuntakoti uimahallin vieressä on vuonna 2020 avattu Malmin Varustamona, kansalaistoiminnan keskuksena. Sen toiminnasta vastaa osin Malmin seurakunta ja osin Helsingin seurakuntayhtymä.

Helsingin seurakuntayhtymässä on arvioitu, että talousnäkymien vuoksi noin neljäsosasta kiinteistöjä on luovuttava. Malmin seurakunnassa tilojen vähenemiseen on monin tavoin jo varauduttu. Työtä on suunnattu enemmän kirkon seinien ulkopuolelle, kuten ostareille ja hautausmaalle. Alueiden muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan yhteistyötä joko näiden tiloissa tai yhteisissä tiloissa. Tavoitteena on, että seurakunta olisi lähellä alueen ihmisiä, vaikka joistakin tiloista joudutaan luopumaan. 

Malmilla ei myöskään ole uutta se, ettet kaikilla asuinalueilla ole seurakunnan toimitilaa. Joillakin alueilla tilaa ei ole ollutkaan, joillain alueilla tilasta on luovuttu vuonna 2017, kun seurakuntaneuvosto säästövelvoitteen vuoksi teki luopumispäätöksiä.

Kaupungin kirkoista on tehty kokonaisarvio

Helsingin seurakuntayhtymässä on toiminut luottamushenkilöistä ja työntekijöistä koostuva työryhmä, joka on perehtynyt kiinteistötilanteeseen ja tehnyt oman ratkaisuehdotuksensa keskustelun ja päätösten pohjaksi. Luopumissuunnitelmassa on pyritty tarkastelemaan Helsinkiä kokonaisuutena, ei ainoastaan nykyisten seurakuntarajojen puitteissa. Työryhmän selvityksessä on otettu kaikkien kirkon omistamien tilojen osalta huomioon tarve, sijainti, liikenneväylät, julkisen liikenteen reitit, tilojen kunto, muunneltavuus, investointitarpeet ja kaupunkikuvallinen arvo. 

Työryhmän jäsenen ja Malmin seurakunnan luottamushenkilönä toimivan Esa Ahosen mukaan mikään kriteereistä ei yksin ratkaise, vaan kokonaisuus.  

“Tilat asettuvat kokonaiskuvassa oikeaan valoon ja näin voidaan tehdä faktatietojen pohjalta tasapuolisia johtopäätöksiä kokonaisarviota varten”, hän kuvaa. 

Kriteerien valossa Malmin seurakunnan rakennusten tilanne vaihtelee paljon. Luopumispäätökset eivät synny mekaanisesti pisteyttämällä, vaan vaativat asian huolellista tarkastelua ja eri vaihtoehtojen punnitsemista.

Tapulin ja Siltamäen seurakuntakodeista on tehty luopumispäätökset jo edellisen seurakuntaneuvoston toimesta. Nämä tilat ovat kuitenkin jatkoajalla tällä hetkellä edelleen seurakunnan käytössä.

Malmin kirkkoon on suunnitteilla mittava peruskorjaus, jonka yhteydessä kirkon monikäyttöisyyttä parannetaan ja rakennustekniset asiat hoidetaan nykyajan vaatimusten mukaisiksi.

Jakomäen kirkko on tällä hetkellä pois käytöstä mittavan vesivahingon vuoksi. Sen osalta on tehty aloite, että seurakuntayhtymän omistamalle tontille kirkon paikalle kaavoitettaisiin asumista ja alakertaan tulisi seurakunnan tila. Silloin nykyinen rakennus purettaisiin ja jos saataisiin lupa rakentaa siihen asuntoja, kokonaisuus toimisi myös taloudellisesti.

Pihlajamäen kirkko mainitaan työryhmän valmisteluissa mahdollisesti luovuttavana kirkkona. Asiasta ei ole tehty päätöstä, mutta realismia on, että mittavan remontin vaativaa kirkkoa tuskin remontoidaan. 

Todennäköinen välimuoto on se, että kirkko päätetään pitää niin kauan, kuin siellä voidaan toimia ilman massiivia remontteja. Tiloja ylläpidetään, mutta niihin ei investoida enää miljoonia euroa. Samalla ihmiset saavat aikaa aikaa surutyöhön, luopumiseen ja uusien suunnitelmien tekemiseen.

Omista tiloista yhteistyötiloihin

Hiljattain Malmin kirkkoherraksi valittu Elina Perttilä näkee vuokratuissa ja muunneltavissa tiloissa mahdollisuuksia.

”Kun tehdään työtä samoissa paikoissa, missä muutkin toimijat, syntyy myös uusia kohtaamisia, verkostoja ja naapuruus muiden kanssa vahvistuu.”

Perttilä on myös sitä mieltä, että seurakunnan omien tilojen pitäisi olla mahdollisimman monikäyttöisiä ja kutsuvia. Tiloja on hallittava ja korjattava myös vastuullisesti ja kestävästi.

“Tarvitaan monikäyttötiloja, jotka voivat toimia yhtä hyvin liturgisen elämän paikkoina kuin erilaisten ryhmien kokoontumistiloina”, hän sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta. Katso uutinen täältä.

Jakomäen kirkosta kirjoitti aiemmin myös Helsingin uutiset, katso täältä.

Pihlajamäen kirkosta myös juttu Helsingin uutisissa, katso täältä.