04.07. Onneksi olkoon: Ulla, Ulpu | Palaute
Koko Helsinki

Leikki kuntouttaa - sopimus leikkitoiminnasta Uudessa lastensairaalassa solmittu

20.05.2022, 11:45 /  päivitetty 20.05.2022, 16:15
Leikki on tärkeä osa lapsen kuntoutumista.
Kaksi työntekijää istuu kesällä puiston penkillä, toisella kitara sylissään

Helsingin seurakuntien varhaiskasvatus Uudessa lastensairaalassa sai uutta pontta, kun seurakuntayhtymän ja sairaalan välinen sopimus leikkitoiminnasta solmittiin aiemmin tänä vuonna.

Seurakuntien kaksi varhaiskasvattajaa toimivat ja ovat toimineet jo vuosia osana Uuden lastensairaalan leikki- ja nuorisotoimintaa, jossa työskentelee kaikkiaan kymmenen varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaista.

Sairaalassa leikki, musisointi ja muu luova toiminta tapahtuu yksilöllisesti lapsen toiveiden ja kiinnostuksen pohjalta, hoitojen ja tutkimusten sallimalla tavalla ja tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Uudessa lastensairaalassa työ on nähty tärkeäksi. – Perhetyön osaamisellemme on sairaalassa tarvetta. Me kuten muutkin varhaiskasvattajat toimimme osana sairaalan moniammatillisia tiimejä ja tuomme esille lapsen näkökulmaa, lastenohjaaja Paula Pulkkinen ja varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Laakso kertovat.

- Pyrkimyksenä on vahvistaa lapsen omaa toimijuutta ja valinnanmahdollisuuksia, koska hän usein on sairaalassa hoidon kohteena, Satu toteaa.

Elämänjanon keskellä

- Koen työni hyvin merkitykselliseksi. Kirkon arvot - usko, toivo ja rakkaus - ovat yhteensopivat HUSin arvojen - kohtaaminen, yhdenvertaisuus ja edellä kävijyys - kanssa. Tämä on työlleni vahva selkänoja. Kohtaamiset sairaalan osastoilla auttavat minua ymmärtämään elämän keskeneräisyyttä ja rajallisuutta sekä tarttumaan hetkeen, Paula jatkaa.

Paula sanoo, että lasten sitkeys ja sisukkuus hämmästyttävät aina. - Saan tehdä työtäni valtavan elämänjanon keskellä. Lapset haluavat kasvaa, kehittyä ja oppia uutta. He ymmärtävät ja tietävät paljon asioita, vaikkeivat voisikaan ilmaista itseään sanallisesti. Lasten ilo ja nauru saa hymyn vanhempienkin huulille.

Kun lapsi alkaa tervehtyä, hän tarttuu heti leikkiin ja toimintaan. Voinnin mukaisesti leikitään ja musisoidaan joko omassa huoneessa tai sairaalan leikkiosastolla, jossa järjestetään myös ohjattua toimintaa. Musiikki voi kohentaa mielialaa ja jopa vähentää kipulääkkeen tarvetta.

- Kuulin juuri, että eräs 3-vuotias potilas heräsi varta vasten tavallista aiemmin, kun oli tiedossa, että tänään hänen vointinsa salli ensimmäistä kertaa leikkiosastolle pääsyn.

Perheen toiveiden mukaisesti

Uuden lastensairaalan leikkitoiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sairaalaolosuhteissa sekä koko perheen hyvinvointia haastavassa elämäntilanteessa. Toimintaa ohjaavat Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Nobab Finland ry:n Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa -asiakirja. Lisäksi Helsingin seurakuntien yhteisessä varhaiskasvatussuunnitelmassa on linjattu verkostoyhteistyötä mm. katsomuskasvatuksen osalta.

Neljä henkilöä seisoo rivissä Uuden lastensairaalan kappelissa
Uuden lastensairaalan kappeliin ryhmittyivät kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö Kalle Kuusniemi sekä varhaiskasvattajat Paula Pulkkinen (toinen vas.) ja Satu Laakso seurakuntayhtymästä sekä varhaiskasvattaja Marja Lopperi Uudesta lastensairaalasta.

– Sairaalassa on läsnä monia kulttuureja, katsomuksia ja kieliä ja haluammekin tukea lapsen oikeutta oman perheensä katsomukseen, arvoihin ja perinteisiin mahdollisuuksien mukaan. Perhe itse aina määrittelee, miten nämä kysymykset huomioidaan lapsen kanssa, Satu jatkaa.

Seurakuntien varhaiskasvattajat toimivat sairaalassa yhteistyössä sairaalapappien kanssa. He järjestävät yhdessä erilaisia tapahtumia Uuden lastensairaalan kappelissa, kuten Pyhäinpäivän avoimet ovet, Lasten kauneimmat joululaulut, Pääsiäispolku ja Enkelilaulajaiset. Apuna tapahtumissa on usein sairaalassa toimivia HelsinkiMission vapaaehtoisia.

Sairaalassa lasten parissa tehtävällä seurakunnallisella työllä on Helsingissä pitkät perinteet: vuonna 1976 seurakunnat päättivät lähteä kehittämään pyhäkoulutoimintaa useissa eri sairaaloissa. Työ on muuttunut suuresti vuosikymmenien mittaan, ja vuodesta 2017 lähtien se on ollut Uudessa lastensairaalassa nykymuotoista kokoaikaista leikkitoimintaa.

Teksti: Eila Jaakola