15.08. Onneksi olkoon: Marjatta, Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, Jatta | Palaute
Koko Helsinki

Koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun

06.09.2021, 08:40 /  päivitetty 07.01.2022, 16:45
Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa saa olla läsnä maksimissaan 30 henkeä. Muu kokoava toiminta seurakunnissa keskeytyy 31.1. asti lukuunottamatta lasten ja nuorten toimintaa.
Piirretty kasvomaski ja laulajahahmoja vihertävässä taustassa.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 31.1.2022. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yksittäisessä tilaisuudessa voi kuitenkin olla läsnä enintään 30 henkeä tilan koosta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100 hengen kirkkotilassa voi olla läsnä 20 henkilöä, 150 hengen ja sitä suuremmassa kirkkotilassa kuitenkin enintään 30 henkilöä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen pitää käyttää pastoraalista harkintaa.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Yhteislaulua jumalanpalveluksissa vähennetään voimakkaasti ja liikkuminen kirkkotilassa (esimerkiksi ehtoolliselle) ohjeistetaan niin, ettei lähikontaktia synny. Kuorolaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa keskeytetään.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta (mm. konsertit, yhteislaulutilaisuudet) ja pienryhmätoiminta sisätiloissa on keskeytettynä 31.1.2022 asti, poikkeuksena on vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta.

Tiukentuneiden kokoontumisrajoitustenkin aikana viranomaiset ovat halunneet välttää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia. Rippikoulut ja lasten ja nuorten leirit voidaan järjestää suunnitellusti. Mikäli seurakunnassa järjestetään leirejä, niiden järjestelyissä tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja välttää korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu).

Paikallisen päätöksen nuorten ja lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.

Ihmisten tukeminen

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten.

Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia. Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.

2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.

3. Peset kädet, yskit hihaan.

4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.

5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.

6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Lisää tietoa henkilömäärärajoista hautausmaiden kappeleissa löydät TÄÄLTÄ.