24.10. Onneksi olkoon: Rasmus, Asmo | Palaute
Koko Helsinki

Kirkon mainetutkimukseen vastanneet odottavat uusilta seurakuntapäättäjiltä resursseja auttamiseen

09.11.2018, 12:36 /  päivitetty 09.11.2018, 12:50
Helsinkiläiset arvostavat kirkon tukea lapsille ja nuorille sekä vanhuksille. Kirkon odotetaan auttavan elämän kriiseissä painiskelevia ihmisiä ja huolehtivan vähäosaisista. Vasta näiden jälkeen vastaajat kertovat kaipaavansa tukea perheille ja hengellistä elämää.

Helsingissä kaksi kolmasosaa vastaajista suhtautui myönteisesti kirkon palveluihin. Myös Helsingin seurakuntien tilat ovat monelle tuttuja, 70 % vastaajista kertoi käyneensä seurakuntien tiloissa kuten kirkoissa, kappeleissa, seurakuntataloissa tai hautausmailla. Tästäkin huolimatta suurin osa vastaajista muodostaa käsityksensä kirkosta median kautta

Myönteisimmin seurakuntiin suhtautuvat nuoret sekä yli 55-vuotiaat. Kaikkein kirkkokriittisimpiä ovat puolestaan 25–34-vuotiaat. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kyselyn tulokset vastaavat hyvin muita, aiempia tutkimuksia.

- Kun käy läpi tässä tutkimuksessa esiin tulleita ihmisten toiveita ja odotuksia kirkkoa kohtaan, jää pohtimaan vakavasti seurakunnan panostusta. Onko se seurakuntalaisten toiveiden suuntainen? Minusta tätä kannattaa pohtia ja keskustella työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa yhdessä. Voisiko kysyntä ja tarjonta, odotukset ja toiveet ja panostus kohdata nykyistä paremmin? Ja jos kohtaisi, mitä siitä kenties voisi seurata, Malmin kirkkoherra Heikki Arikka kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Helsingin seurakunnat on ollut mukana Kirkon tutkimuskeskuksen suurten kaupunkiseurakuntien alueella tekemässä kyselyssä, jossa kävi ilmi, että kaupunkilaiset ovat eri puolilla Suomea erittäin yhtenäisiä suhteessaan seurakuntaansa ja odotuksissaan sitä kohtaan.

Tulokset Helsingissä ovat saman suuntaiset kuin muissa suurissa kaupungeissa. Kiinnostavaa on, että 28 % helsinkiläisistä vastaajista aikoo äänestää käynnissä olevissa seurakuntavaaleissa. Viime vaaleissa äänestysprosentti oli 11,2 % Helsingissä.

Käytä ääntäsi ja äänestä

Helsingin seurakuntien jäsenet ovat käyneet aktiivisesti vaaliuurnilla. Kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen yhteensä 10 200 helsinkiläistä on käyttänyt äänioikeuttaan seurakuntavaaleissa. Ennakkoon voi äänestää vielä tänään 9. ja lauantaina 10. marraskuuta. Vaalipäivänä 18. marraskuuta äänestetään oman seurakunnan kirkossa.

Nyt valittavien luottamushenkilöiden päätöksistä riippuu mihin suuntaan kirkkoa Helsingissä viedään seuraavan neljän vuoden aikana. Valtuutettujen näpeissä on Helsingin seurakuntien yhteinen sadan miljoonan euron vuosittainen budjetti, 1100 työntekijää ja 5000 vapaaehtoista sekä 39 kirkkoa, seitsemän kappelia ja kuusi hautausmaata ja runsaasti muita kiinteistöjä.

Uudet seurakuntapäättäjät linjaavat mihin käytetään yhteinen raha Helsingin seurakunnissa vuosina 2019–2022. Uusi valtuusto päättää muun muassa toiminnan painopisteistä, rakennushankkeista sekä lähetysjärjestöjen ja diakonisen avun määrärahoista.

- Ketkä tarvitsevat juuri nyt eniten apua? Miten olemme läsnä helsinkiläisten lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? Äänestämällä voit vaikuttaa asioihin, jotka parantavat helsinkiläisten elämää, seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Lue lisää: Tutkimus suurissa kaupungeissa: Suomalaiset luottavat kirkkoon ja odottavat siltä tukea avuntarvitsijoille

Kaikki Helsingin ennakkoäänestyspaikat löydät täältä :

Vaalikone auttaa sopivan ehdokkaan löytämisessä seurakuntavaalit.fi/vaalikone

helsinginseurakunnat.fi/vaalit

seurakuntavaalit.fi