19.10. Onneksi olkoon: Uljas | Palaute
Koko Helsinki

Helsingin uudet kirkkovaltuutetut ovat melko vapaamielisiä

Seurakuntayhtymä

20.11.2018, 15:30 /  päivitetty 21.11.2018, 09:02
Helsingin vastavalitut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ovat melko vapaamielisiä ja myös melkoisen yksimielisiä monista asioista. Tämä ilmenee vaalikoneen vastauksista.
Vaaliuurnasta kaadetaan äänestyslipukkeet laskettaviksi

Vaalikoneeseen vastanneista luottamushenkilöistä yli 91 prosenttia on sitä mieltä, että seurakunnan tulee tavoitella erityisesti niitä, jotka eivät vielä ole seurakunnan toiminnassa mukana. Vain reilu 8 prosenttia on sitä mieltä, että seurakunnan pitäisi keskittyä toiminnassaan erityisesti aktiivisiin jäseniin.

Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Kirkkovaltuutetuista yli kaksi kolmasosaa eli 72 prosenttia oli sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. 28 prosenttia on sillä linjalla, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Tasa-arvoasioissa oltiin vahvasti sitä mieltä, että kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Uusista kirkkovaltuutetuista 87 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita. Viisi prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulee erityisesti julistaa evankeliumia turvapaikanhakijoille. 3,5 prosentista kirkon tulisi keskittyä työssään erityisesti kantasuomalaisiin. Vain yksi oli sitä mieltä, että kirkon tulee auttaa erityisesti kristittyjä turvapaikanhakijoita.

Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. 60 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu ratkaisu. 40 prosentin mielestä kirkon tulisi vastustaa eutanasian laillistamista.

Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. 73 prosenttia on sitä mieltä, että seurakunnan tulisi voida valikoida itselleen sopivimmat lähetysjärjestöt kumppaneiksi. 27 prosenttia taas on sitä mieltä, että seurakunnan tulee rahoittaa tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.

Myös ympäristöasiat saavat suurta kannatusta kirkkovaltuutettujen piirissä. Luottamushenkilöistä on erittäin tärkeää, että seurakunnalla on Kirkon ympäristödiplomi. Erittäin tärkeänä nähdään myös, että kirkon toimisi edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Kun seurakunnan talous heikkenee, kirkkovaltuutetuista suurin osa olisi valmis luopumaan kiinteistöistä. Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa yhdistetään seurakuntia isommiksi yksiköiksi. Työntekijöitä oltaisiin valmiita vähentämään kolmantena vaihtoehtona, mutta tämä sai jo paljon vähemmän kannatusta kuin kaksi edellistä vaihtoehtoa. Neljänneksi nostettaisiin kirkollisveroa, mutta tähänkin lähdettäisiin melko nihkeästi. Viimeisenä vaihtoehtona leikattaisiin toiminnasta.

Katso seurakuntavaalien tulokset tästä.
Katso ketä tuttuja kasvoja tuli valituiksi tästä.